Aktualności

20-04-15

Dokład­nie 303 nagrody rze­czowe, w tym dwa samo­chody, a także m.in.: tele­fony, tablety, wieże Hi-Fi, apa­raty foto­gra­ficzne i tele­wi­zory, są do wygra­nia w roz­po­czy­na­ją­cej się dzi­siaj (20 kwiet­nia) ogól­no­pol­skiej Multi Multi Lote­rii. Można wziąć w niej udział kupu­jąc dowolne pro­dukty Tota­li­za­tora Spor­to­wego za mini­mum trzy złote. Lote­ria...

20-04-15

Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Lubel­skiej 42 A. Rze­szów od 18 kwiet­nia ma ośmiu Lot­to­mi­lio­ne­...

15-04-15

We wtorek padły kolejne „szóstki” w Lotto i Lotto Plus. Zarówno Zebrzy­do­wice, jak i Jerzy­kowo (woj. wiel­ko­pol­skie, powiat poznań­ski), w któ­rych odno­to­wano te wygrane, pierw­szy raz zna­lazły się na liście miej­sco­wo­ści, w któ­rych grają Lot­to­mi­lio­nerzy. Zanim przej­dziemy do opisu wygra­nych w Lotto i Lotto Plus przy­po­mnijmy, że 14 kwiet­...

12-04-15

Za nami jedna z najwyższych w historii kumulacja w Lotto. Niemal czterdziestoma milionami złotych podzieliło się trzech Graczy z Bydgoszczy, Szydłowca i Torunia. „Szóstka” każdego z nich jest warta dokładnie 13 219 619,50 zł. Sobotnie losowania zakończyły się też szczęśliwie dla dwóch osób, które zagrały w Lotto Plus (Piła i Prudnik). Obie wygrały po 1 000 000 zł. Od 11 kwietnia...

11-04-15

Wielkie emocje już za nami. MegaKUMULACJĘ w Lotto rozbiły trzy osoby. Każda z nich znajdzie się na liście Lottomilionerów z kwotą 13 219 619,50 zł. Gratulujemy wspaniałych wygranych! Przypomnijmy, że kumulacja rosła od 21 marca. Mimo że dzisiejsze wygrane są bardzo wysokie, to jednak nie mogły zmienić układu czołówki rankingu Lottomilionerów. Pierwsza piątka tej listy wygląda zatem nadal tak...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na