Sprawdź wyniki
KASKADA
wyniki z dnia 22-05-15, godz.: 21:40
3
6
7
8
10
12
13
14
15
16
19
22

  • 28-04-15
    Jesz­cze nie skoń­czył się kwie­cień, a w Kaska­dzie padło od początku roku aż 30 głów­nych wygra­nych po 250 000 zł każda. Łączna ich war­tość to 7 500 000 zł. Ostat­nią odno­to­wa­li­śmy wczo­raj (miej­sco­wość Lyski w powie­cie ryb­nic­kim; punkt LOTTO przy ul. Ryb­...
  • 09-04-15
    Oto kolejna dobra infor­ma­cja dla miło­śni­ków Kaskady. We wto­rek 7 kwiet­nia we Wło­cławku (punkt LOTTO przy ul. Weso­łej 5) padła 25. tego­roczna główna wygrana w tej lote­rii. W 2015 roku wygrano w Kaska­dzie łącz­nie niemal 21 mln zł (wygrane wszyst­kich...
  • 27-03-15
    Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady...

Wysokie wygrane

250 000,00
Końskie, 07-05-15