Aktualności

 • 27-03-15
  Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady Lotto Plus na chybił trafił uczyniły z niej 1028. Lottomilionera. W ostatnich trzech latach w ...
 • 20-03-15
  Lista Lot­to­mi­lio­ne­rów, czyli osób, które w Lotto i Lotto Plus wygrały co naj­mniej milion zło­tych, liczy od czwartku 1027 pozy­cji. Wczo­raj zna­la­zły się na niej trzy kolejne osoby, które zagrały w Kato­wi­cach, we Wło­cławku, a także Rabce-Zdroju. Pierw­sza z nich tra­fiła „szóstkę” w Lotto o war­to­ści aż 16 540 736,80 zł, a ...
 • 04-03-15
  Pierw­sza mar­cowa „szóstka” padła w Rajsku (woj. mało­pol­skie). Jest to czter­na­sta w tym roku główna wygrana w Lotto i Lotto Plus, której war­tość wynio­sła co naj­mniej milion zło­tych. Warto przy okazji odno­to­wać, że Rajsko po raz pierw­szy poja­wiło się na liście miej­sco­wo­ści, w któ­rych grają Lot­to­mi­lio­nerzy. Przy okazji dodajmy, że szczę­śliwe dla jed­...
 • 23-02-15
  Bytów, Zamość, Wro­cław i Mszana Dolna – to w tych miej­sco­wo­ściach 21 lutego odno­to­wano wiel­kie wygrane. W trzech pierw­szych padły „szóst­ki” w Lotto (każda w wyso­ko­ści 1 666 254,30 zł), a w ostat­niej główna wygrana w Lotto Plus, czyli 1 000 000 zł. Opis szcze­gó­łów sobot­nich loso­wań zacznijmy od Lotto. Naj­pierw Bytów...
 • 16-02-15
  Kwiaty czy kolorowe kartki z życzeniami to piękne wyrazy miłości i pamięci, które w dniu św. Walentego wręczają sobie zakochani. Od 14 lutego trzy osoby mogą do kwiatów dołączyć dodatkowy niezapomniany prezent, np. bilet do dowolnego miejsca na świecie. Będą to mogły zrealizować dzięki wygranym, które padły w minioną sobotę: „szóstce” w Lotto (5 407 690,20 zł, Kraków); „szóstce” w Lotto Plus...
 • 08-02-15
  Sobotni wieczór dostarczył wiele emocji Graczom LOTTO. Padło kilka wysokich wygranych. Najważniejszą jednak informacją jest ta o rozbiciu kumulacji w najpopularniejszej polskiej grze liczbowej: w Lotto. Udało się to Graczowi z Suwałk, który wygrał 30 216 854,10 zł. To trzecia pod względem wartości wygrana w Polsce. Zacznijmy omówienie od Lotto. Sobotnią wygraną zawdzięczamy kompletowi...
 • 06-02-15
  Czwar­tek nie przy­niósł roz­strzy­gnię­cia w dru­giej w tym roku wyso­kiej kumu­la­cji w Lotto. Dla­tego, już w sobotę, po raz kolejny Gracze będą mieli moż­li­wość się­gnąć po naprawdę wyso­kie wygrane. Prze­wi­dy­wana pula na wygrane za sześć popraw­nie wyty­po­wa­nych liczb wynosi nawet 30 milio­nów zło­tych. Obecna kumu­la­cja rośnie od 20 stycz­nia. Będzie to już...
 • 18-01-15
  Narastającą od początku roku megaKUMULACJĘ zatrzymały w sobotę (17 stycznia) trzy osoby, które zagrały w Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim i Nysie. Każda z nich wygrała po 7 583 398,30 zł. Zacznijmy od przypomnienia sześciu wylosowanych wczoraj w Lotto liczb: 13, 14, 31, 38, 40, 42. Chociaż nikt samodzielnie ich nie wytypował, to z pomocą naszym Graczom przyszedł los, bo wszystkie sobotnie...
 • 17-01-15
  Wielkie emocje już za nami. Wiemy, że sobotnie losowanie Lotto, najpopularniejszej w Polsce gry liczbowej, przyniosło szczęście trzem osobom. Serdecznie gratulujemy wygranych wszystkim nowym Lottomilionerom! Dodajmy, że padła też warta 1 000 000 zł "szóstka" w Lotto Plus. Przypomnijmy, że rozbita dzisiaj kumulacja narastała od początku roku. „Szóstki”, które padły w sobotnim losowaniu, są...
 • 16-01-15
  Czwartkowe losowania Lotto i Lotto Plus za nami. Szczęście dopisało osobie, która zagrała na chybił trafił w mysłowickim punkcie Lotto przy ul. Pocztowej (przy numerze 4). Nowy Lottomilioner jest kolejnym Graczem, który przekonał się, że warto dopłacić złotówkę do zakładu Lotto, żeby zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Wczorajsza „szóstka” jest trzecią od 1996 r. wartą...