Aktualności

2015-04-03

W naj­bliż­szą sobotę w puli na naj­wyż­sze wygrane w Lotto może się zna­leźć nawet 17 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że kumu­la­cja nara­sta od 28 marca. Tym­cza­sem w czwar­tek w Luba­niu (woj. dol­no­ślą­skie) padła „piątka” w Mini Lotto warta 255 869,80 zł. Jest to 86. główna wygrana w tej grze, jaką odno­to­wano w tym roku. Wczo­rajsza...

2015-04-02

Główne wygrane w Mini Lotto padają śred­nio co loso­wa­nie. Na 78 tego­rocz­nych loso­wań przy­pa­dło aż 85 głów­nych wygra­nych. Wczo­raj­sza „piątka” ze Szcze­cina (210 341 zł), jest drugą w 2015 roku, która padła w tym mie­ście. Szczę­ście Gra­czowi Mini Lotto przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Kra­siń­skiego. Kupił tu zakłady na 7 loso­wań. Sam wybrał ich liczby....

2015-04-01

W jakiej grze pada naj­wię­cej głów­nych wygra­nych? W naj­tań­szej! Mini Lotto to prosta gra, w której wystar­czy wyty­po­wać pięć liczb i zapła­cić jedyne 1,25 zł za grę, by zyskać szansę na wygra­nie nawet 300 000 zł. Jeżeli grają Pań­stwo w Lotto, zachę­camy do spró­bo­wa­nia szczę­ścia w jego „mniej­szym” odpo­wied­niku. Zasady gry są banal­nie proste. W...

2015-03-27

Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady Lotto Plus na chybił trafił uczyniły z niej 1028. Lottomilionera. W ostatnich trzech latach w ...

2015-03-05

Wro­cław jest drugim mia­stem po Wło­cławku, w którym dwu­krot­nie padła główna wygrana w Ekstra Pensji (5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat). Od roz­po­czę­cia sprze­daży tej gry, odno­to­wano 18 naj­wyż­szych wygra­nych. Przy okazji dodajmy, że w środę padła też wysoka wygrana w Multi Multi (z Bonu­sem) – 276 890,40 zł. Miło­śnik Multi Multi, który zagrał w...

2015-02-26

Mamy bardzo dobra wia­do­mość dla osoby, która za­grała nie­daw­no w Ekstra Pensję w zako­piań­skim punk­cie LOTTO przy ul. Bal­ze­ra 6. Otóż tra­fi­ła ona w środę główną wygra­ną, czyli 5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat. Gra­tu­lu­je­my! Przy okazji dodaj­my, że wczo­raj odno­to­wa­no też wyso­kie wygra­ne w Kaska­dzie (250 000 zł w Świd­ni­ku...

2015-02-16

Kwiaty czy kolorowe kartki z życzeniami to piękne wyrazy miłości i pamięci, które w dniu św. Walentego wręczają sobie zakochani. Od 14 lutego trzy osoby mogą do kwiatów dołączyć dodatkowy niezapomniany prezent, np. bilet do dowolnego miejsca na świecie. Będą to mogły zrealizować dzięki wygranym, które padły w minioną sobotę: „szóstce” w Lotto (5 407 690,20 zł, Kraków); „szóstce” w Lotto Plus...

2015-02-08

Sobotni wieczór dostarczył wiele emocji Graczom LOTTO. Padło kilka wysokich wygranych. Najważniejszą jednak informacją jest ta o rozbiciu kumulacji w najpopularniejszej polskiej grze liczbowej: w Lotto. Udało się to Graczowi z Suwałk, który wygrał 30 216 854,10 zł. To trzecia pod względem wartości wygrana w Polsce. Zacznijmy omówienie od Lotto. Sobotnią wygraną zawdzięczamy kompletowi...

2015-01-16

Czwartkowe losowania Lotto i Lotto Plus za nami. Szczęście dopisało osobie, która zagrała na chybił trafił w mysłowickim punkcie Lotto przy ul. Pocztowej (przy numerze 4). Nowy Lottomilioner jest kolejnym Graczem, który przekonał się, że warto dopłacić złotówkę do zakładu Lotto, żeby zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Wczorajsza „szóstka” jest trzecią od 1996 r. wartą...

2014-12-31

Przedostatni dzień roku przyniósł szczęście grającemu w Lotto w… Szczecinie. To już druga „szóstka” w Lotto w tym mieście w ciągu 10 dni! Obecna wygrana jest już 19 o wartości przekraczającej milion, jaka padła w stolicy Pomorza Zachodniego od 1996 r. Szczecin przynosi więc szczęście grającym w Lotto. 5, 6, 7, 17, 26 i 29 to zestaw liczb wylosowanych we wtorkowym (30.12.2014 r.) losowaniu Lotto....


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na