Ciepłe i zimne liczby

Ciepłe liczby
Liczba ciepła to liczba, która miała najdłuższy ciąg
padania począwszy od najnowszego losowania.
41
9
11
53
69
Zimne liczby
Liczba zimna to liczba, która miała najdłuższy ciąg niepadania począwszy od najnowszego losowania.
36
48
72
63
28
Wskazania obejmują 50 ostatnich losowań