Ciepłe i zimne liczby

Ciepłe liczby
Liczba ciepła to liczba, która miała najdłuższy ciąg
padania począwszy od najnowszego losowania.
2
43
68
73
74
Zimne liczby
Liczba zimna to liczba, która miała najdłuższy ciąg niepadania począwszy od najnowszego losowania.
30
54
62
38
50
Wskazania obejmują 50 ostatnich losowań