Ciepłe i zimne liczby

Ciepłe liczby
Liczba ciepła to liczba, która miała najdłuższy ciąg
padania począwszy od najnowszego losowania.
19
42
58
75
7
Zimne liczby
Liczba zimna to liczba, która miała najdłuższy ciąg niepadania począwszy od najnowszego losowania.
78
61
1
77
44
Wskazania obejmują 50 ostatnich losowań