Ciepłe i zimne liczby

Ciepłe liczby
Liczba ciepła to liczba, która miała najdłuższy ciąg
padania począwszy od najnowszego losowania.
47
50
67
73
1
Zimne liczby
Liczba zimna to liczba, która miała najdłuższy ciąg niepadania począwszy od najnowszego losowania.
39
5
30
3
53
Wskazania obejmują 50 ostatnich losowań