Ciepłe i zimne liczby

Ciepłe liczby
Liczba ciepła to liczba, która miała najdłuższy ciąg
padania począwszy od najnowszego losowania.
38
69
4
44
47
Zimne liczby
Liczba zimna to liczba, która miała najdłuższy ciąg niepadania począwszy od najnowszego losowania.
46
56
19
42
74
Wskazania obejmują 50 ostatnich losowań