Szybkie 50 0311
50 000 zł
Konin, 04-09-15

Nasze zdrapki

 • Kasa x 10 0322
 • Kopalnia Rubinów 0324
 • Mega Pensja - 323
 • Lotek – 322
 • Szczęśliwe linie – 327
 • Gorączka złota – 0317
 • Stokrotka
 • Królewskie 7
 • Elektryczne 8
 • Kółko i krzyżyk – 0316
 • Owocowa Krzyżówka 0319
 • Pensja 0320
 • Krzyżówka XXL 0318
 • Złota karta 313
 • „Neonowe 9” – 0314
 • Szybkie 50 0311
 • Ekstra Pensja 312
 • Super Vabank 306
 • VABANK 310
 • Szczęśliwe linie 309
 • Super 7 – 0307
 • „Kocham Cię” gra nr 0305
 • „2 Serca” gra nr 304
 • Zodiak 297
 • LOTEK 301
 • Krzyżówka – 303
 • Kopalnia szafirów – 300
 • MULTI Vabank
 • Czarna Perła 299
 • Drzewko szczęścia 0296
 • Wszystkiego najlepszego!
 • Mega Pensja 292
 • Super Lotek 293
 • Ciacho & Mała czarna - gra nr 290
 • Krzyżówka XL 287
 • Diamentowe 7 0289
 • MAXI CASH 276
 • Krzyżówka z kawą nr 0281
 • CASH 256

 • 20-08-15
  19 sierpnia grającemu ze Środy Wielkopolskiej dopisało szczęście - w zdrapce „Królewskie 7” wydrapał główną wygraną w wysokości 177 777 zł. Na grających nadal czekają 4 takie wygrane.Tego samego dnia padła kolejna główna wygrana w wysokości 9 000 zł w zdrapce „Złota Karta”. Szczęśliwy los...
 • 29-07-15
  Począ­tek tygo­dnia obfi­to­wał w liczne wygrane w Zdrap­kach. Tylko w ciągu ostat­nich 3 dni wypła­ci­li­śmy wiele wyso­kich wygra­nych: W Krzy­żówce XL padły wygrane: 85 000zł w Kra­ko­wie i 10 000 zł w Wie­lu­niu. W PENSJI wydra­pano 72...
 • 22-07-15
  Dziś 22 lipca padła druga już w tym mie­siącu główna wygrana w zdrapce EKSTRA PENSJA! o łącz­nej war­to­ści 196 000 zł. Na gra­ją­cych czeka w tej edycji jesz­cze jedna taka wygrana. Przy­po­mi­namy, że w tej zdrapce 100 000 zł wypła­cane jest od...
 • 16-07-15
  Pierw­sza połowa lipca była wyjąt­kowo szczę­śliwa dla gra­ją­cych w Zdrapki, gdyż w ostat­nich dniach padło już 12 głów­nych wygra­nych. Dzi­siaj padła główna wygrana o war­to­ści 250 000 zł w zdrapce CASH, a szczę­śliwy los został zaku­piony w Bił­go­raju...