Dzięki Zakładom Specjalnym na wsparcie Ukrainy trafi ponad 4,2 mln zł

19 kwietnia 2022

W niedzielę 17 kwietnia odbyło się losowanie kończące drugą turę Zakładów Specjalnych Totalizatora Sportowego, z których cały przychód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Przypomnijmy, że pierwsza tura rozpoczęła się 18 marca, a druga 4 kwietnia. Dzięki naszym klientom, którzy wzięli udział w Zakładach Specjalnych, na wsparcie Ukrainy zostanie przekazane łącznie 4 270 904 zł, a w tym – 2 260 640 zł ze sprzedaży na pierwsze losowanie oraz 2 010 264 zł ze sprzedaży na drugie losowanie.

W niedzielnym losowaniu (17 kwietnia) padły następujące liczby: 9, 12, 28, 35, 37. Ten zestaw pięciu liczb znalazł się w zakładzie osoby, która zagrała w punkcie LOTTO przy ul. Świętego Rocha 262 w Częstochowie, wygrywając tym samym 502 566,00 zł. Szczegółowe informacje o wynikach i wygranych w losowaniach Zakładów Specjalnych znajdują się tu: https://www.lotto.pl/zaklady-specjalne/wyniki-i-wygrane.

Po raz pierwszy w 66-letniej historii Totalizatora Sportowego wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) spółka przekaże na cel społeczny, którym w tym przypadku jest pomoc Ukrainie. Zostaną one przeznaczone m.in. na doraźną pomoc dzieciom i ich opiekunom będącym w Polsce, jak i na zaspokajanie ich przyszłych potrzeb. Mowa o przysposobieniu do podjęcia pracy w Polsce, nauce języka polskiego, wsparciu działań integracyjnych itd.

Wszelkie koszty organizacji gry, w tym wartość wygranych, pokrył Totalizator Sportowy, a zatem 8 z 10 zł wydanych przez gracza na zakład trafi na wsparcie Ukrainy. Pozostałe 2 zł to kwota dopłat, które trafią m.in. na rozwój polskiego sportu i kultury.

Zakłady Specjalne są organizowane przez Totalizator Sportowy z ważnych powodów. W przypadku zakończonej właśnie edycji każdy, kto nabył zakład, mógł wspomóc obywateli Ukrainy, a jednocześnie zyskać szansę na wygraną. Zakład kosztował 10 zł (w tym 2 zł to dopłaty). Wygrane są wypłacana za trafienie trzech, czterech lub pięciu liczb, a ich wysokość zależała od kwoty stawek wpłaconych przez graczy.

Dziękujemy, że graliście z nami!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu