Aktualności

11-05-15

Od dziś grając w Ekstra Pensję z wyko­rzy­sta­niem wła­snych liczb, można zwięk­szyć szanse na wygrane. Jak to zrobić? Krok pierw­szy – tak jak dotych­czas wybie­ramy 5 z 35 liczb. Krok drugi – od teraz możemy wybrać nie tylko 1 z 4 liczb w drugim zesta­wie, ale...

11-05-15

Dzięki głów­nej wygra­nej w Ekstra Pensji (5000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat) aż przez dwie dekady można się cie­szyć życiem bez zmar­twień o środki na utrzy­ma­nie. Doświad­czy tego osoba, która w punk­cie LOTTO przy ul. Skow­ron­ków 1 w Biel­sku-­Bia­łej kupiła zakład...

27-04-15

Naj­wyż­sza wygrana w Ekstra Pensji (5000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat) pozwala przez dwie dekady żyć spo­koj­niej, bez troski o środki na utrzy­ma­nie. Taką per­spek­tywę ma przed sobą ktoś, kto zagrał w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Odno­to­wana 27 kwiet­nia główna wygrana...

26-03-15

Jeśli ktoś z Państwa zagrał ostatnio w Ekstra Pensję w koszalińskim punkcie LOTTO przy ul. Zwycięstwa 46U, to powinien sprawdzić swój kupon. Być może zawiera wylosowany w środę zestaw liczb (12, 21, 23, 27, 32 i 4), co oznacza główną wygraną, czyli 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat, a w...

05-03-15

Wro­cław jest drugim mia­stem po Wło­cławku, w którym dwu­krot­nie padła główna wygrana w Ekstra Pensji (5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat). Od roz­po­czę­cia sprze­daży tej gry, odno­to­wano 18 naj­wyż­szych wygra­nych. Przy okazji dodajmy, że w środę padła też wysoka wygrana w...

26-02-15

Mamy bardzo dobra wia­do­mość dla osoby, która za­grała nie­daw­no w Ekstra Pensję w zako­piań­skim punk­cie LOTTO przy ul. Bal­ze­ra 6. Otóż tra­fi­ła ona w środę główną wygra­ną, czyli 5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat. Gra­tu­lu­je­my! Przy okazji dodaj­my, że...

22-01-15

Główna wygrana w Ekstra Pensji to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Od środy (21 stycznia) kolejne dwie osoby mogą dzięki niej nie martwić się zawartość portfela przez najbliższe dwie dekady. Tym razem szczęście dopisało grającym w Gdyni i Orzechowie (woj. wielkopolskie). Nie ulega wątpliwości, że...

12-01-15

Miniona sobota przejdzie do historii Keno, jako absolutnie wyjątkowy dzień. Wtedy właśnie został ustanowiony nowy rekord wysokości wygranej w tej grze – 2 000 000 zł (Stęszew, woj. wielkopolskie). Został tym samym pobity, i to aż pięciokrotnie, poprzedni rekord, który wynosił 400 000...

27-12-14

Świąteczne losowania gier LOTTO przyniosły aż siedem głównych wygranych. Grający w Gdańsku, Gdyni, Lubartowie, Płocku, Szczecinie i Wolicy powinni sprawdzić swoje kupony z zakładami Ekstra Pensji, Mini Lotto i Kaskady. Najwięcej wygranych padło 24 grudnia, w tym aż trzy w coraz bardziej popularnej...

22-12-14

O takich wygranych w przedświąteczny weekend marzą zapewne wszyscy. Mowa o dwóch „szóstkach” o wartości 4 609 043,90 zł każda, które padły w Olsztynie i Szczecinie, a także o głównej wygranej w Ekstra Pensji, czyli 5 000 zł miesięcznie przez 20...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na