Ekstra Pensja (Strony Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 31.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2519

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2519

11
13
29
31
32
3

Ekstra Premia

Nr losowania:

2519

Ekstra Premia

Nr losowania:

2519

13
29
30
31
34
2

Czwartek, 30.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2518

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2518

3
7
16
22
28
4

Ekstra Premia

Nr losowania:

2518

Ekstra Premia

Nr losowania:

2518

4
11
13
19
26
2

Środa, 29.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2517

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2517

1
12
15
16
30
3

Ekstra Premia

Nr losowania:

2517

Ekstra Premia

Nr losowania:

2517

2
4
6
11
31
2

Wtorek, 28.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2516

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2516

9
11
21
26
32
2

Ekstra Premia

Nr losowania:

2516

Ekstra Premia

Nr losowania:

2516

3
21
23
33
35
3

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2515

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2515

9
10
15
18
21
1

Ekstra Premia

Nr losowania:

2515

Ekstra Premia

Nr losowania:

2515

4
7
8
31
32
4

Niedziela, 26.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2514

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2514

3
7
11
14
24
4

Ekstra Premia

Nr losowania:

2514

Ekstra Premia

Nr losowania:

2514

5
6
23
24
29
1

Sobota, 25.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2513

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2513

3
11
25
32
35
3

Ekstra Premia

Nr losowania:

2513

Ekstra Premia

Nr losowania:

2513

3
11
18
21
25
4

Piątek, 24.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2512

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2512

5
11
14
18
20
3

Ekstra Premia

Nr losowania:

2512

Ekstra Premia

Nr losowania:

2512

5
16
23
25
34
3

Czwartek, 23.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2511

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2511

7
15
24
31
34
3

Ekstra Premia

Nr losowania:

2511

Ekstra Premia

Nr losowania:

2511

3
5
30
31
33
1

Środa, 22.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2510

Ekstra Pensja

Nr losowania:

2510

7
8
20
33
35
2

Ekstra Premia

Nr losowania:

2510

Ekstra Premia

Nr losowania:

2510

3
5
13
25
27
1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu