Aktualności

04-01-16

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników Kaskady. Od 11 stycznia (najbliższy poniedziałek) szanse na trafienie „dwunastki”, czyli głównej wygranej wynoszącej 250 000 złotych, będą mieli dwa razy dziennie. Od tego dnia losowania Kaskady będą się odbywały codziennie o godzinie 14:00 oraz 21:40.  Przypominamy, że na każde losowanie pula losów jest ograniczona i wynosi 1 352 078 sztuk. Informujemy...

16-12-15

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. informuje, że 11 stycznia 2016 roku (poniedziałek) wchodzi w życie nowy regulamin loterii pieniężnej Kaskada. Jest on dostępny na podstronie Kaskady w zakładce „Jak grać” oraz w sekcji „Regulamin” na stronie www.lotto.pl. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu Kaskady, wygasa poprzednio obowiązujący.

02-11-15

Główna wygrana w Ekstra Pensji padła w piątek Poznaniu. Osoba, która może się już cieszyć beztroskim życiem dzięki 5 000 zł wypłacanych każdego miesiąca przez 20 lat, zagrała w punkcie LOTTO przy ul. Kraszewskiego 2. Kupiła tu cztery zakłady gry, samodzielnie wybierając liczby każdego z nich. W jednym znalazły się wylosowane 30 października liczby: 3, 5, 16, 28, 35 oraz 1. Przypominamy, że Ekstra...

29-10-15

Aż 50 osób trafiło od początku roku główną wygraną w Kaskadzie - 250 000 zł. Ostatnia „dwunastka”, która padła niedawno w Gubinie (punkt LOTTO przy ul. Pułaskiego 70), była pięćdziesiątą odnotowaną w 2015 r. Dodajmy, że łączna wartość wygranych wszystkich stopni loterii, które padły od 1 stycznia do  28 października tego roku, przekroczyła 55 mln zł. Najszczęśliwszym miastem dla miłośników...

25-09-15

Cieszące się coraz większą popularnością terminale samoobsługowe do sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych znajdują się już w 300 punktach sieci sprzedaży LOTTO.  Dzięki jednemu z nich (Warszawa, ul. Jutrzenki 156) miłośnik gier losowych trafił 24 września „dwunastkę” w Kaskadzie, wygrywając tym samym 250 000 zł. Przypomnijmy, że w terminalach samoobsługowych można kupić różne...

04-09-15

9 tygodni naprawdę gorącej rozrywki, 12 rozlosowanych samochodów MINI ONE oraz 1000 tabletów Lenovo 7” – tak w dużym skrócie możemy podsumować jedną z największych loterii promocyjnych w kraju! Loteriada ponownie udowodniła, że proste zasady i wspaniałe nagrody są podstawą jej sukcesu. Przypomnijmy, że przez 2 miesiące, dwunastu zwycięzców wygrało samochody MINI ONE, w tym 3 szczęśliwców, którzy...

01-07-15

Wy­po­czy­nek nad pol­skim morzem, nad jezio­rami, a może w górach? Gdzie­kol­wiek nasi Gracze się udadzą, to z pew­no­ścią będą pamię­tać, że wraz z począt­kiem lipca rusza cie­sząca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią LOTERIADA. Aby grać o atrak­cyjne nagrody, w tym samo­chody MINI ONE, wystar­czy zaku­pić w ter­mi­nie od 1 lipca do 31 sierp­nia...

18-06-15

Śro­dowe loso­wa­nia zakoń­czyły się szczę­śli­wie dla Gra­czy z Pozna­nia (546 444,70 zł w Multi Multi), Toru­nia (250 000 zł w Kaska­dzie) oraz Sosnowca (207 387,30 zł w Mini Lotto). Opis wyni­ków wczo­raj­szych loso­wań zacznijmy od Multi Multi. Kwotę aż 546 444,70 zł (w tym Bonus – 296 444,70 zł) wygrał ktoś, kto odwie­dził poznań­ski punkt LOTTO przy Placu...

28-04-15

Jesz­cze nie skoń­czył się kwie­cień, a w Kaska­dzie padło od początku roku aż 30 głów­nych wygra­nych po 250 000 zł każda. Łączna ich war­tość to 7 500 000 zł. Ostat­nią odno­to­wa­li­śmy wczo­raj (miej­sco­wość Lyski w powie­cie ryb­nic­kim; punkt LOTTO przy ul. Ryb­nic­kiej 50 A). War­tość wygra­nych wszyst­kich stopni w 2015 roku prze­kro­czyła 25...

09-04-15

Oto kolejna dobra infor­ma­cja dla miło­śni­ków Kaskady. We wto­rek 7 kwiet­nia we Wło­cławku (punkt LOTTO przy ul. Weso­łej 5) padła 25. tego­roczna główna wygrana w tej lote­rii. W 2015 roku wygrano w Kaska­dzie łącz­nie niemal 21 mln zł (wygrane wszyst­kich stopni). Najsz­czę­śliw­szym mie­sią­cem w tym roku okazał się być luty, w którym główna...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na