Archiwum 2015

16-01-15

Czwartkowe losowania Lotto i Lotto Plus za nami. Szczęście dopisało osobie, która zagrała na chybił trafił w mysłowickim punkcie Lotto przy ul. Pocztowej (przy numerze 4). Nowy Lottomilioner jest kolejnym Graczem, który przekonał się, że warto dopłacić złotówkę do zakładu Lotto, żeby zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Wczorajsza „szóstka” jest trzecią od 1996 r. wartą

08-02-15

Sobotni wieczór dostarczył wiele emocji Graczom LOTTO. Padło kilka wysokich wygranych. Najważniejszą jednak informacją jest ta o rozbiciu kumulacji w najpopularniejszej polskiej grze liczbowej: w Lotto. Udało się to Graczowi z Suwałk, który wygrał 30 216 854,10 zł. To trzecia pod względem wartości wygrana w Polsce. Zacznijmy omówienie od Lotto. Sobotnią wygraną zawdzięczamy kompletowi

26-02-15

Mamy bardzo dobra wia­do­mość dla osoby, która za­grała nie­daw­no w Ekstra Pensję w zako­piań­skim punk­cie LOTTO przy ul. Bal­ze­ra 6. Otóż tra­fi­ła ona w środę główną wygra­ną, czyli 5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat. Gra­tu­lu­je­my! Przy okazji dodaj­my, że wczo­raj odno­to­wa­no też wyso­kie wygra­ne w Kaska­dzie (250 000 zł w Świd­ni­ku

27-03-15

Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady Lotto Plus na chybił trafił uczyniły z niej 1028. Lottomilionera. W ostatnich trzech latach w 

09-04-15

Oto kolejna dobra infor­ma­cja dla miło­śni­ków Kaskady. We wto­rek 7 kwiet­nia we Wło­cławku (punkt LOTTO przy ul. Weso­łej 5) padła 25. tego­roczna główna wygrana w tej lote­rii. W 2015 roku wygrano w Kaska­dzie łącz­nie niemal 21 mln zł (wygrane wszyst­kich stopni). Najsz­czę­śliw­szym mie­sią­cem w tym roku okazał się być luty, w którym główna

28-04-15

Jesz­cze nie skoń­czył się kwie­cień, a w Kaska­dzie padło od początku roku aż 30 głów­nych wygra­nych po 250 000 zł każda. Łączna ich war­tość to 7 500 000 zł. Ostat­nią odno­to­wa­li­śmy wczo­raj (miej­sco­wość Lyski w powie­cie ryb­nic­kim; punkt LOTTO przy ul. Ryb­nic­kiej 50 A). War­tość wygra­nych wszyst­kich stopni w 2015 roku prze­kro­czyła 25

18-06-15

Śro­dowe loso­wa­nia zakoń­czyły się szczę­śli­wie dla Gra­czy z Pozna­nia (546 444,70 zł w Multi Multi), Toru­nia (250 000 zł w Kaska­dzie) oraz Sosnowca (207 387,30 zł w Mini Lotto). Opis wyni­ków wczo­raj­szych loso­wań zacznijmy od Multi Multi. Kwotę aż 546 444,70 zł (w tym Bonus – 296 444,70 zł) wygrał ktoś, kto odwie­dził poznań­ski punkt LOTTO przy Placu

30-06-15

Wy­po­czy­nek nad pol­skim morzem, nad jezio­rami, a może w górach? Gdzie­kol­wiek nasi Gracze się udadzą, to z pew­no­ścią będą pamię­tać, że wraz z począt­kiem lipca rusza cie­sząca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią LOTERIADA. Aby grać o atrak­cyjne nagrody, w tym samo­chody MINI ONE, wystar­czy zaku­pić w ter­mi­nie od 1 lipca do 31 sierp­nia

04-09-15

9 tygodni naprawdę gorącej rozrywki, 12 rozlosowanych samochodów MINI ONE oraz 1000 tabletów Lenovo 7” – tak w dużym skrócie możemy podsumować jedną z największych loterii promocyjnych w kraju! Loteriada ponownie udowodniła, że proste zasady i wspaniałe nagrody są podstawą jej sukcesu. Przypomnijmy, że przez 2 miesiące, dwunastu zwycięzców wygrało samochody MINI ONE, w tym 3 szczęśliwców, którzy

25-09-15

Cieszące się coraz większą popularnością terminale samoobsługowe do sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych znajdują się już w 300 punktach sieci sprzedaży LOTTO.  Dzięki jednemu z nich (Warszawa, ul. Jutrzenki 156) miłośnik gier losowych trafił 24 września „dwunastkę” w Kaskadzie, wygrywając tym samym 250 000 zł. Przypomnijmy, że w terminalach samoobsługowych można kupić różneDołącz do nas na