Kaskada (Strona Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Czwartek, 18.08.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6437

Kaskada

Nr losowania:

6437

4
6
7
9
10
14
15
17
18
19
20
21

Super Szansa

Nr losowania:

4527

Super Szansa

Nr losowania:

4527

3
7
6
0
1
0
7

Środa, 17.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6436

Kaskada

Nr losowania:

6436

1
2
3
5
6
9
11
12
13
14
17
19

Super Szansa

Nr losowania:

4526

Super Szansa

Nr losowania:

4526

0
9
1
2
7
1
5

Środa, 17.08.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6435

Kaskada

Nr losowania:

6435

2
4
5
9
10
12
15
17
20
21
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4525

Super Szansa

Nr losowania:

4525

0
3
4
3
1
7
9

Wtorek, 16.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6434

Kaskada

Nr losowania:

6434

1
4
5
7
8
13
16
17
18
20
21
23

Super Szansa

Nr losowania:

4524

Super Szansa

Nr losowania:

4524

8
9
8
3
4
2
1

Wtorek, 16.08.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6433

Kaskada

Nr losowania:

6433

2
7
8
11
13
14
15
17
20
21
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4523

Super Szansa

Nr losowania:

4523

7
3
3
5
6
8
2

Poniedziałek, 15.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6432

Kaskada

Nr losowania:

6432

3
5
9
11
12
13
15
16
19
21
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4522

Super Szansa

Nr losowania:

4522

7
9
2
4
7
5
6

Poniedziałek, 15.08.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6431

Kaskada

Nr losowania:

6431

4
8
9
13
14
15
16
17
19
20
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4521

Super Szansa

Nr losowania:

4521

2
9
4
6
9
2
6

Niedziela, 14.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6430

Kaskada

Nr losowania:

6430

6
8
10
11
14
16
18
19
20
21
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4520

Super Szansa

Nr losowania:

4520

3
6
0
9
5
5
0

Niedziela, 14.08.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6429

Kaskada

Nr losowania:

6429

2
4
5
8
9
13
14
15
16
17
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4519

Super Szansa

Nr losowania:

4519

7
7
0
0
8
5
6

Sobota, 13.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6428

Kaskada

Nr losowania:

6428

1
2
5
7
12
13
14
15
18
19
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4518

Super Szansa

Nr losowania:

4518

2
4
6
3
9
1
6
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu