Strona główna
Urodziny Kaskady (Strona Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 20.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6258

Kaskada

Nr losowania:

6258

1
3
4
7
8
10
11
15
16
18
20
22

Super Szansa

Nr losowania:

4348

Super Szansa

Nr losowania:

4348

0
6
1
7
7
5
2

Piątek, 20.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6257

Kaskada

Nr losowania:

6257

1
2
6
7
8
13
15
16
17
20
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4347

Super Szansa

Nr losowania:

4347

7
4
9
4
4
8
1

Czwartek, 19.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6256

Kaskada

Nr losowania:

6256

1
3
5
6
9
11
14
16
19
22
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4346

Super Szansa

Nr losowania:

4346

3
6
6
5
7
9
6

Czwartek, 19.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6255

Kaskada

Nr losowania:

6255

1
2
3
4
5
7
8
16
19
20
21
24

Super Szansa

Nr losowania:

4345

Super Szansa

Nr losowania:

4345

9
2
5
1
6
1
7

Środa, 18.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6254

Kaskada

Nr losowania:

6254

2
3
4
7
8
9
11
16
18
20
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4344

Super Szansa

Nr losowania:

4344

6
7
6
3
0
2
0

Środa, 18.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6253

Kaskada

Nr losowania:

6253

2
4
11
13
14
16
17
18
19
21
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4343

Super Szansa

Nr losowania:

4343

5
5
4
7
5
1
1

Wtorek, 17.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6252

Kaskada

Nr losowania:

6252

1
2
3
5
6
7
13
14
15
18
20
21

Super Szansa

Nr losowania:

4342

Super Szansa

Nr losowania:

4342

9
4
1
7
5
2
3

Wtorek, 17.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6251

Kaskada

Nr losowania:

6251

2
3
4
5
9
11
12
18
20
21
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4341

Super Szansa

Nr losowania:

4341

7
7
6
0
2
5
0

Poniedziałek, 16.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6250

Kaskada

Nr losowania:

6250

1
2
5
6
7
11
14
15
16
19
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4340

Super Szansa

Nr losowania:

4340

6
2
3
9
7
2
1

Poniedziałek, 16.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6249

Kaskada

Nr losowania:

6249

6
8
10
11
12
14
15
16
19
21
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4339

Super Szansa

Nr losowania:

4339

9
1
8
8
7
7
0
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu