Mini Lotto (Strony Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 31.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6179

Mini Lotto

Nr losowania:

6179

1
13
16
20
22

Czwartek, 30.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6178

Mini Lotto

Nr losowania:

6178

4
20
22
24
25

Środa, 29.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6177

Mini Lotto

Nr losowania:

6177

15
28
33
38
42

Wtorek, 28.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6176

Mini Lotto

Nr losowania:

6176

10
11
19
21
41

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6175

Mini Lotto

Nr losowania:

6175

6
7
8
21
23

Niedziela, 26.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6174

Mini Lotto

Nr losowania:

6174

9
14
26
36
37

Sobota, 25.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6173

Mini Lotto

Nr losowania:

6173

4
6
13
22
30

Piątek, 24.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6172

Mini Lotto

Nr losowania:

6172

5
20
25
35
36

Czwartek, 23.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6171

Mini Lotto

Nr losowania:

6171

20
28
29
35
36

Środa, 22.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6170

Mini Lotto

Nr losowania:

6170

2
13
32
40
41
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu