Standardowy w nagłówku - Multi Multi

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Niedziela, 04.12.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14264

Multi Multi

Nr losowania:

14264

3
6
9
23
25
26
30
33
44
46
50
52
56
58
61
62
69
74
75
78

Plus

56

Sobota, 03.12.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14263

Multi Multi

Nr losowania:

14263

3
5
7
9
11
13
19
23
25
28
32
35
37
51
58
63
67
69
70
80

Plus

69

Sobota, 03.12.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14262

Multi Multi

Nr losowania:

14262

1
3
5
10
11
15
22
25
27
43
45
48
49
52
53
54
65
68
74
76

Plus

52

Piątek, 02.12.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14261

Multi Multi

Nr losowania:

14261

3
7
12
14
15
16
18
24
33
38
39
42
45
47
57
68
71
73
77
80

Plus

24

Piątek, 02.12.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14260

Multi Multi

Nr losowania:

14260

3
7
19
36
43
44
47
50
51
53
56
59
62
66
67
72
73
75
77
78

Plus

51

Czwartek, 01.12.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14259

Multi Multi

Nr losowania:

14259

3
8
16
21
22
23
27
29
32
33
38
39
40
41
42
46
50
51
70
71

Plus

33

Czwartek, 01.12.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14258

Multi Multi

Nr losowania:

14258

2
3
8
9
13
15
23
28
29
38
44
53
54
55
57
58
59
78
79
80

Plus

23

Środa, 30.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14257

Multi Multi

Nr losowania:

14257

3
4
6
12
13
14
27
29
31
32
34
40
47
49
53
55
68
69
74
79

Plus

13

Środa, 30.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14256

Multi Multi

Nr losowania:

14256

10
14
17
20
26
27
28
32
33
44
52
59
61
65
72
73
74
75
77
78

Plus

27

Wtorek, 29.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14255

Multi Multi

Nr losowania:

14255

1
6
8
9
12
19
23
29
41
44
48
52
54
57
59
61
67
70
73
79

Plus

70
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu