Strona główna
Promocyjny Multi Multi 18.05.2022

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 20.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13869

Multi Multi

Nr losowania:

13869

10
11
13
16
26
27
28
29
31
32
37
41
44
47
52
57
70
71
77
80

Plus

32

Super Szansa

Nr losowania:

4348

Super Szansa

Nr losowania:

4348

0
6
1
7
7
5
2

Piątek, 20.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13868

Multi Multi

Nr losowania:

13868

3
5
6
13
18
24
26
29
32
36
47
49
53
56
60
62
65
67
73
77

Plus

77

Super Szansa

Nr losowania:

4347

Super Szansa

Nr losowania:

4347

7
4
9
4
4
8
1

Czwartek, 19.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13867

Multi Multi

Nr losowania:

13867

4
5
6
8
13
15
16
21
25
27
31
34
35
47
55
60
71
72
74
78

Plus

60

Super Szansa

Nr losowania:

4346

Super Szansa

Nr losowania:

4346

3
6
6
5
7
9
6

Czwartek, 19.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13866

Multi Multi

Nr losowania:

13866

1
5
6
7
10
13
16
17
26
30
33
34
36
39
46
54
58
61
67
75

Plus

30

Super Szansa

Nr losowania:

4345

Super Szansa

Nr losowania:

4345

9
2
5
1
6
1
7

Środa, 18.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13865

Multi Multi

Nr losowania:

13865

4
11
18
22
25
26
29
30
31
32
35
40
44
56
62
67
70
71
73
75

Plus

67

Super Szansa

Nr losowania:

4344

Super Szansa

Nr losowania:

4344

6
7
6
3
0
2
0

Środa, 18.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13864

Multi Multi

Nr losowania:

13864

2
6
8
11
13
19
20
31
43
45
50
52
57
59
64
67
71
75
76
77

Plus

71

Super Szansa

Nr losowania:

4343

Super Szansa

Nr losowania:

4343

5
5
4
7
5
1
1

Wtorek, 17.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13863

Multi Multi

Nr losowania:

13863

8
20
30
31
32
34
35
36
41
42
44
50
53
54
63
66
72
74
76
80

Plus

41

Super Szansa

Nr losowania:

4342

Super Szansa

Nr losowania:

4342

9
4
1
7
5
2
3

Wtorek, 17.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13862

Multi Multi

Nr losowania:

13862

2
7
11
15
16
18
19
23
35
36
37
38
47
50
51
52
54
59
73
80

Plus

38

Super Szansa

Nr losowania:

4341

Super Szansa

Nr losowania:

4341

7
7
6
0
2
5
0

Poniedziałek, 16.05.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13861

Multi Multi

Nr losowania:

13861

1
4
6
7
13
15
17
18
22
27
34
40
46
48
55
63
68
71
77
79

Plus

4

Super Szansa

Nr losowania:

4340

Super Szansa

Nr losowania:

4340

6
2
3
9
7
2
1

Poniedziałek, 16.05.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13860

Multi Multi

Nr losowania:

13860

1
6
8
10
12
19
21
22
25
29
33
41
42
46
48
52
54
60
63
70

Plus

19

Super Szansa

Nr losowania:

4339

Super Szansa

Nr losowania:

4339

9
1
8
8
7
7
0
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu