Standardowy w nagłówku - Multi Multi

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 31.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14499

Multi Multi

Nr losowania:

14499

2
6
10
13
14
17
24
37
39
43
48
53
54
55
56
59
65
73
75
76

Plus

37

Piątek, 31.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14498

Multi Multi

Nr losowania:

14498

2
4
6
10
17
23
24
26
30
44
45
50
53
58
61
66
75
78
79
80

Plus

50

Czwartek, 30.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14497

Multi Multi

Nr losowania:

14497

3
5
6
10
24
29
31
36
38
40
49
55
56
60
62
67
71
72
73
79

Plus

62

Czwartek, 30.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14496

Multi Multi

Nr losowania:

14496

1
3
5
6
11
13
19
32
34
35
36
44
50
53
61
63
67
69
79
80

Plus

36

Środa, 29.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14495

Multi Multi

Nr losowania:

14495

4
9
12
13
16
17
25
30
31
33
37
39
40
42
50
51
59
61
71
76

Plus

42

Środa, 29.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14494

Multi Multi

Nr losowania:

14494

1
3
4
6
8
12
15
16
22
27
28
36
45
55
56
63
64
69
70
72

Plus

70

Wtorek, 28.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14493

Multi Multi

Nr losowania:

14493

1
2
5
6
10
12
29
42
44
45
50
60
63
64
67
70
72
73
76
78

Plus

42

Wtorek, 28.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14492

Multi Multi

Nr losowania:

14492

1
9
11
13
22
23
25
31
33
42
45
51
57
59
60
63
65
70
74
77

Plus

42

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14491

Multi Multi

Nr losowania:

14491

6
7
9
13
18
19
21
25
29
32
33
36
41
45
58
60
62
65
67
80

Plus

60

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14490

Multi Multi

Nr losowania:

14490

3
5
7
8
17
18
21
24
26
27
28
33
36
38
44
48
51
52
62
77

Plus

62
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu