Gramy dla sportu i kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy dla sportu i kultury.

Suma dopłat w 2017 roku wyniosła 985 534 000 zł.

744 022 000 zł

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

197 107 000 zł

Fundusz Promocji
Kultury

29 679 000 zł

Fundusz Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

14 726 000 zł

Fundusz Rozwiązywania
Problemów Hazardowych