Gramy dla sportu i kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy dla sportu i kultury.

Suma dopłat w 2018 roku wyniosła 1 027 094 679 zł.

770 321 009,25 zł

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

205 418 935,80 zł

Fundusz Promocji
Kultury

41 083 787,16 zł

Fundusz Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

10 270 946,79 zł

Fundusz Rozwiązywania
Problemów Hazardowych