Gramy dla sportu i kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy dla sportu i kultury.

Suma dopłat w 2019 roku wyniosła 1 101 023 321 zł.

825 767 490,75 zł

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej

220 204 664,20 zł

Fundusz Promocji
Kultury

44 040 932,84 zł

Fundusz Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

11  010 233,21 zł

Fundusz Rozwiązywania
Problemów Hazardowych