Strona główna
[baner-top-landing] - Szybkie 600 standardowy - Ukraina
Wygraj i odbieraj
600 zł co tydzień
przez cały rok

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:32

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218649

Szybkie 600

Nr losowania:

218649

1
3
16
18
24
27

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:28

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218648

Szybkie 600

Nr losowania:

218648

3
16
22
25
28
29

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:24

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218647

Szybkie 600

Nr losowania:

218647

10
11
14
17
23
28

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:20

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218646

Szybkie 600

Nr losowania:

218646

3
10
11
16
28
30

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:16

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218645

Szybkie 600

Nr losowania:

218645

7
13
17
18
19
28

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:12

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218644

Szybkie 600

Nr losowania:

218644

7
9
10
14
17
28

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:08

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218643

Szybkie 600

Nr losowania:

218643

9
11
14
16
24
25

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:04

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218642

Szybkie 600

Nr losowania:

218642

5
10
17
18
26
27

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:00

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218641

Szybkie 600

Nr losowania:

218641

2
3
10
11
12
14

Sobota, 21.05.2022, godz. 06:56

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

218640

Szybkie 600

Nr losowania:

218640

1
4
6
12
21
22
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu