WYgrywamy 2024 (Zdrapki)
Pół Miliarda w Zdrapkach (Strona Zdrapek)
Neonowy Bonus 7 (Strona Zdrapek)
Mega Krzyżówka (Strona Zdrapek)
Ekstra Pensja (Zdrapka) - strona zdrapek
ŚWIĄTECZNY KALENDARZ
Gra nr 0700
Wczytywanie obrazka zdrapki...
ŚWIĄTECZNY KALENDARZ (nr 0700)
Cena losu:
Główna wygrana:

Świąteczne odliczanie i wygrywanie! Na jednym losie aż 26 szans na wygraną 200 000 zł!

Informacja dla grających:

GRA 1-24: Zdrap pola gry z liczbą od 1 do 24. Znajdź symbol „GWIAZDKA” i wygraj przypisaną do niej kwotę. Wygrane sumują się.

GRA 25: Zdrap pole 25.Trzy takie same kwoty oznaczają wygraną.

BONUS: Zdrap BONUS. Znajdź symbol „MIKOŁAJ” i wygraj przypisaną do niego kwotę.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 3
Pozostało do wygrania 0
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 75
Pozostało do wygrania 3
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
3 -
6 1
75 3
600 52
2250 181
24000 2060
63000 5603
90000 8607
210000 21635
390000 45054

Najwyższe wygrane

15 listopada 2023

Poznań

8 grudnia 2023

Warszawa

18 grudnia 2023

Rzeszów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin zakończenia sprzedaży losów loterii pieniężnej ŚWIĄTECZNY KALENDARZ gra nr 0700 został ustalony na dzień 13.03.2024 r. Po zakończeniu sprzedaży wypłaty wygranych realizuje się w punktach sprzedaży LOTTO w ciągu 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Po tym terminie realizacja wygranych odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu sprzedaży w Oddziałach TS na podstawie pisemnej reklamacji.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu