WYgrywamy 2024 (Zdrapki)
Pół Miliarda w Zdrapkach (Strona Zdrapek)
Neonowy Bonus 7 (Strona Zdrapek)
Mega Krzyżówka (Strona Zdrapek)
Ekstra Pensja (Zdrapka) - strona zdrapek
$
Gra nr 0728
Wczytywanie obrazka zdrapki...
$ (nr 0728)
Cena losu:
Główna wygrana:

WYGRAJ 100 000 ZŁ W ZDRAPCE „$” – PULA NA WYGRANE PONAD 17 200 000 ZŁ!

Informacja dla grających:

Zdrap całe pole gry.

Jeżeli jakakolwiek z „TWOICH LICZB” jest taka sama jak któraś z „WYGRYWAJĄCYCH LICZB” wygrywasz przypisaną do niej kwotę.

Znajdź symbol „WOREK” i wygraj przypisaną do niego kwotę. WYGRANE SUMUJĄ SIĘ.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 8
Pozostało do wygrania 6
Wartość wygranej
Liczba wygranych 12
Pozostało do wygrania 9
Wartość wygranej
Liczba wygranych 320
Pozostało do wygrania 231
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
8 6
12 9
320 231
3400 2377
78000 55058
252000 178677
204000 146481
972000 706627

Najwyższe wygrane

17 maja 2024

Ruciane-Nida

23 maja 2024

Poznań

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "$" gra nr 0728 został ustalony na dzień 16.05.2024 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu