Wygrywamy! (nowość) - strona zdrapek
Kampania Zdrapki (Strona Zdrapek)
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
EXTRA LINIE
Gra nr 0593
Wczytywanie obrazka zdrapki...
EXTRA LINIE (nr 0593)
Cena losu:
Główna wygrana:

EXTRA LINIE-EKSTRA WYGRANE WYDRAP 140 000 ZŁ NA LINII
DO ZDOBYCIA 12 X 140 000 ZŁ

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 12
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 36
Pozostało do wygrania 4
Wartość wygranej
Liczba wygranych 600
Pozostało do wygrania 52
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
12 1
36 4
600 52
2400 29
4200 54
48000 599
204000 2850
96000 1359
480000 7558
912000 17175
1560000 38372

Najwyższe wygrane

3 listopada 2021

Ślemień

23 września 2021

Żagań

13 września 2021

Radzyń-Wybudowanie

26 listopada 2021

Stróża

16 grudnia 2021

Dzierżoniów

24 marca 2022

Borowno

29 kwietnia 2022

Białogard

19 maja 2022

Racibórz

6 lipca 2022

Dąbrowa Chełmińska

15 lipca 2022

Tomaszów Mazowiecki

17 sierpnia 2022

Gdańsk

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin zakończenia sprzedaży losów loterii pieniężnej EXTRA LINIE gra nr 0593 został ustalony na dzień 12.10.2022 r. Po zakończeniu sprzedaży wypłaty wygranych realizuje się w punktach sprzedaży LOTTO w ciągu 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Po tym terminie realizacja wygranych odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu sprzedaży w Oddziałach TS na podstawie pisemnej reklamacji.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu