Gruby Cash (Zdrapka) - strona zdrapek
Owocowa Eksplozja (Strona Zdrapek)
Wielkie Granie (Strona Zdrapek)
KRÓL CASH
Gra nr 0717
Wczytywanie obrazka zdrapki...
KRÓL CASH (nr 0717)
Cena losu:
Główna wygrana:

Wygrywaj po królewsku „KRÓL CASH” - pula na wygrane to ponad 35 800 000 zł

Informacja dla grających:

Zdrap całe pole gry.

Jeżeli jakakolwiek z „TWOICH LICZB” jest taka sama jak któraś z „WYGRYWAJĄCYCH LICZB” wygrywasz przypisaną do niej kwotę.

Na polu „TWOJE LICZBY” znajdź symbol „KORONA” i wygraj przypisaną do niego wygraną.

Na polu „TWOJE LICZBY” znajdź symbol „PLIK” i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty.

Wygrane sumują się.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 3
Pozostało do wygrania 2
Wartość wygranej
Liczba wygranych 24
Pozostało do wygrania 19
Wartość wygranej
Liczba wygranych 2850
Pozostało do wygrania 2091
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
3 2
24 19
2850 2091
3000 2218
36000 26646
120000 89318
240000 178179
360000 269548
840000 631719

Najwyższe wygrane

18 marca 2024

Tomaszów Mazowiecki

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "KRÓL CASH" gra nr 0717 został ustalony na dzień 29.02.2024 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu