Extra Linie (Nowość)
Mega Linie (nowość) - strona zdrapek
Kampania Zdrapki (Strona Zdrapek)
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
MEGA LINIE
Gra nr 0660
Wczytywanie obrazka zdrapki...
MEGA LINIE (nr 0660)
Cena losu:
Główna wygrana:

ZNAJDŹ SZCZĘŚCIE NA „MEGA LINII” I WYGRAJ 6 X 410 000 ZŁ

Instrukcja dla grających:

Odkryj pole TWOJE SYMBOLE i każdy z 28 symboli zdrap w liniach z przypisaną wygraną.

Skompletowanie wszystkich symboli w jednej linii oznacza przypisaną wygraną pod polem WYGRANA.

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ. 

BONUS: Znajdź symbol "DOLAR $" i wygraj przypisaną do niego kwotę.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 5
Wartość wygranej
Liczba wygranych 9
Pozostało do wygrania 9
Wartość wygranej
Liczba wygranych 150
Pozostało do wygrania 144
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
6 5
9 9
150 144
2400 2218
1800 1665
8400 7804
180000 166515
45000 41767
132000 122319
408000 378281
1083000 1005014

Najwyższe wygrane

23 listopada 2022

Dębica

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "MEGA LINIE" gra nr 0660 został ustalony na dzień 08.11.2022 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu