Neonowy Bonus 7 (Strona Zdrapek)
$ (Strona Zdrapek)
Szybki Milion (Zdrapka) - strona zdrapek
OWOCOWA EKSPLOZJA
Gra nr 0722
Wczytywanie obrazka zdrapki...
OWOCOWA EKSPLOZJA (nr 0722)
Cena losu:
Główna wygrana:

OWOCOWA EKSPLOZJA WYGRANYCH - WYGRAJ 12 X 70 000 ZŁ

Informacja dla grających:

Zdrap całe pole gry.

Odkryj TWOJE SYMBOLE i każdy z 14 symboli zdrap we wszystkich poziomych GRACH od 1 do 11 z przypisaną wygraną do każdej GRY.

Skompletowanie wszystko wszystkich (7) siedmiu symboli w dalej GRZE oznacza wygraną przypisaną do tej GRY.

Wygrane sumują się.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 12
Pozostało do wygrania 10
Wartość wygranej
Liczba wygranych 28
Pozostało do wygrania 23
Wartość wygranej
Liczba wygranych 600
Pozostało do wygrania 417
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
12 10
28 23
600 417
32000 21817
136000 93225
160000 109781
120000 82641
340000 234674
1320000 916819

Najwyższe wygrane

15 kwietnia 2024

Wałbrzych

17 kwietnia 2024

Bełżyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "OWOCOWA EKSPLOZJA" gra nr 0722 został ustalony na dzień 04.04.2024 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu