Aktualności

Gra
expreslosy_400x267.png

8 grudnia 2023

Historia Ekspres Losów pisze się dopiero od 1 czerwca 2023 roku, a Wy zdążyliście już wygrać i to w ekspresowym tempie prawie 89 mln złotych!

zdrapki_news_v1.png

8 grudnia 2023

Wyjątkowo magnetycznie i świątecznie się dzisiaj zrobiło w Polsce dzięki wygranym w Zdrapkach!

AdobeStock_402671337.png

8 grudnia 2023

Czwartkowe losowanie Lotto zakończyło się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 (Carrefour).

helikopter_w_gorach.png

6 grudnia 2023

Osoba, która trafiła „szóstkę” we wczorajszym losowaniu Lotto Plus, ma dziś wyjątkowo udane Mikołajki!

510x340.png

5 grudnia 2023

Jutro Mikołajki, dzień magiczny, dzień na bogato! WIELKA PENSJA BANKIERA – kto zarobi nawet 2 000 000 zł?

510x340.png

4 grudnia 2023

W miniony piątek zdrapano 1 000 000 zł w Zdrapce „1 000 000 ZŁ W CASHU”!

wygrana_02112023_news.png

4 grudnia 2023

Za nami weekend wysokich wygranych w grach LOTTO.

400x267.png

1 grudnia 2023

Weźcie udział w konkursie, by mieć szansę na ekstremalne nagrody od Wakacje.pl, Media Expert iv4F!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu