Promocyjny Multi Multi 06.12

Wyniki losowań

Piątek, 08.12.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15003

Multi Multi

Nr losowania:

15003

1
5
7
10
21
22
32
33
35
40
44
47
62
64
66
69
70
73
76
79

Plus

32

Piątek, 08.12.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15002

Multi Multi

Nr losowania:

15002

4
11
13
16
20
23
25
34
39
41
42
47
51
55
56
58
59
62
64
74

Plus

25

Czwartek, 07.12.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15001

Multi Multi

Nr losowania:

15001

2
10
12
13
15
21
25
30
32
33
39
41
42
44
63
67
69
72
73
78

Plus

42

Czwartek, 07.12.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15000

Multi Multi

Nr losowania:

15000

3
6
7
11
14
15
16
19
22
29
34
50
58
59
60
68
69
71
72
77

Plus

60

Środa, 06.12.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14999

Multi Multi

Nr losowania:

14999

1
3
7
10
17
18
29
33
35
40
43
46
49
62
68
69
73
74
76
80

Plus

1

Środa, 06.12.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14998

Multi Multi

Nr losowania:

14998

1
2
4
9
16
28
33
34
35
40
42
43
46
47
54
59
61
70
79
80

Plus

79

Wtorek, 05.12.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14997

Multi Multi

Nr losowania:

14997

2
4
9
20
22
25
28
29
31
41
48
52
58
59
62
69
70
72
73
77

Plus

2

Wtorek, 05.12.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14996

Multi Multi

Nr losowania:

14996

4
10
11
14
16
20
21
25
28
40
43
44
52
58
61
67
69
75
77
79

Plus

61

Poniedziałek, 04.12.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14995

Multi Multi

Nr losowania:

14995

2
4
6
7
8
9
10
23
26
33
41
42
45
56
59
61
62
69
71
73

Plus

33

Poniedziałek, 04.12.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14994

Multi Multi

Nr losowania:

14994

5
6
9
16
19
23
25
31
44
46
52
53
59
63
65
67
69
73
78
79

Plus

65
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu