Multi Multi NEW (Strona Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Niedziela, 19.05.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15328

Multi Multi

Nr losowania:

15328

3
6
8
14
22
23
26
37
40
42
49
52
57
59
61
65
66
68
75
79

Plus

59

Sobota, 18.05.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15327

Multi Multi

Nr losowania:

15327

2
9
20
23
24
28
29
33
38
40
44
50
51
58
67
68
69
73
74
78

Plus

69

Sobota, 18.05.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15326

Multi Multi

Nr losowania:

15326

3
5
15
16
22
24
25
26
29
35
36
44
45
57
59
63
65
74
75
78

Plus

75

Piątek, 17.05.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15325

Multi Multi

Nr losowania:

15325

5
9
12
15
18
27
28
30
31
33
45
54
55
60
63
71
72
73
74
79

Plus

33

Piątek, 17.05.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15324

Multi Multi

Nr losowania:

15324

7
18
20
21
22
24
25
27
29
30
33
36
38
41
53
54
68
72
74
76

Plus

30

Czwartek, 16.05.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15323

Multi Multi

Nr losowania:

15323

2
4
7
8
10
12
21
22
24
26
31
38
46
58
69
70
72
75
77
79

Plus

2

Czwartek, 16.05.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15322

Multi Multi

Nr losowania:

15322

5
9
20
23
25
27
33
40
44
45
49
53
54
58
63
65
68
69
76
79

Plus

69

Środa, 15.05.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15321

Multi Multi

Nr losowania:

15321

2
3
8
20
21
24
26
34
41
45
48
53
54
55
63
74
76
78
79
80

Plus

3

Środa, 15.05.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15320

Multi Multi

Nr losowania:

15320

2
3
8
14
15
20
28
31
33
36
37
43
45
48
51
56
58
63
65
66

Plus

31

Wtorek, 14.05.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15319

Multi Multi

Nr losowania:

15319

5
6
7
8
9
20
22
30
42
44
46
49
50
51
55
61
64
65
69
78

Plus

22
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu