Jak odebrać wygraną?

Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal odbierzesz w punkcie LOTTO lub w Oddziale Totalizatora Sportowego.

  • W punktach LOTTO odbierzesz wszystkie wygrane poniżej 2280 zł.
  • W kasach Oddziałów Totalizatora Sportowego odbierzesz wygrane każdej wysokości.

By odebrać wygraną, musisz okazać kupon, który jest jedynym dowodem udziału w grze.

W przypadku odbioru wygranej w wysokości co najmniej 2280 zł warunkiem jej odbioru jest podanie przez uczestnika gry danych osobowych w celu ewidencji wygranej.

W przypadku wygranej online otrzymujesz powiadomienie, a informacje o niej zapisują się na Twoim koncie gracza.

  • Każda wygrana niższa niż 2280 zł jest automatycznie przypisywana do Twojego konta gracza. 
  • Jeśli wygrałeś co najmniej 2280 zł, zgłoś się do jednego z 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego i okaż dowód osobisty. Wygrana zostanie wypłacona na Twój rachunek bankowy.

Sprawdź adresy Oddziałów Totalizatora Sportowego tutaj.

Ważne! Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10% podatek. Dla Twojej wygody jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. 

Kiedy odebrać wygraną?

Gra Kiedy mogę odebrać wygraną
Lotto i Lotto Plus W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.
Mini Lotto W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.
Multi Multi i Multi Multi Plus

Od dnia losowania oraz przez 60 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem niżej wymienionych wygranych, które wypłacane są przez 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania:

  1. Wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi.

  2. Wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi Plus.

Keno Od dnia losowania oraz przez 30 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranych za trafienie 10 z 10, 9 z 9, 8 z 8 typowanych liczb, które wypłacane są przez 30 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
Eurojackpot
  1. Wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

  2. Wypłata wygranych od III do XII stopnia rozpoczyna się po ustaleniu przez Totalizator Sportowy wysokości wygranych każdego stopnia i odbywa się w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

  3. Wypłata wygranych, których wysokość w euro ustalona na podstawie raportu, o którym mowa w § 13 regulaminu gry, jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro rozpoczyna się w terminach określonych w pkt. 1 i 2 i odbywa się w okresie 28 miesięcy od losowania, w którym stwierdzono wygraną.

W Eurojackpot każda wygrana I stopnia oraz wygrane II-XII stopnia, których wartość w euro jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro wypłacane są w euro. Na żądanie grającego wypłata może odbyć się w złotych. Wypłata pozostałych wygranych realizowana jest w polskiej walucie.
Ekstra Pensja i Ekstra Premia

W okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia w Ekstra Pensji składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 5000 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 239 wypłat po 5000 zł płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Wygrana zostanie pomniejszona o należny podatek.
Kaskada W okresie do 60 dni liczonym od dnia losowania, a w przypadku wygranej I stopnia w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.
Szybkie 600

W dniu losowania lub w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranej I stopnia, która wypłacana jest w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 600 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 51 wypłat po 600 zł płatnych w kolejnych tygodniach kalendarzowych licząc od następnego tygodnia po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym tygodniu. Wygrana zostanie pomniejszona o należny podatek.

Na Twoje żądanie możemy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez Ciebie wygranej. Jeśli chcesz je otrzymać, po odbiór wygranej zgłoś się do Oddziału Totalizatora Sportowego. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata wygranej.

W przypadku wygranej niższej niż 2280 zł z zakładu lub losu zakupionego online należy zgłosić się po odbiór zaświadczenia do Oddziału Totalizatora Sportowego z dokumentem tożsamości najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata wygranej, tj. wartość wygranej została przypisana do konta gracza.

Szczegółowe informacje o wypłacie wygranych znajdziesz w regulaminach gier i informacjach uzupełniających do regulaminów.