[baner-top-landing] - Szybkie 600 standardowy
Wygraj i odbieraj
600 zł co tydzień
przez cały rok

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Środa, 30.11.2022, godz. 21:16

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269035

Szybkie 600

Nr losowania:

269035

6
16
17
22
24
29

Środa, 30.11.2022, godz. 21:12

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269034

Szybkie 600

Nr losowania:

269034

8
9
10
13
20
23

Środa, 30.11.2022, godz. 21:08

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269033

Szybkie 600

Nr losowania:

269033

5
10
13
14
19
28

Środa, 30.11.2022, godz. 21:04

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269032

Szybkie 600

Nr losowania:

269032

7
10
20
21
26
28

Środa, 30.11.2022, godz. 21:00

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269031

Szybkie 600

Nr losowania:

269031

1
2
19
28
30
31

Środa, 30.11.2022, godz. 20:56

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269030

Szybkie 600

Nr losowania:

269030

1
11
16
21
30
31

Środa, 30.11.2022, godz. 20:52

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269029

Szybkie 600

Nr losowania:

269029

2
16
17
23
25
26

Środa, 30.11.2022, godz. 20:48

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269028

Szybkie 600

Nr losowania:

269028

6
12
15
17
27
30

Środa, 30.11.2022, godz. 20:44

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269027

Szybkie 600

Nr losowania:

269027

11
20
21
23
24
26

Środa, 30.11.2022, godz. 20:40

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

269026

Szybkie 600

Nr losowania:

269026

16
19
23
28
31
32
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu