[baner-top-landing] - Szybkie 600 standardowy
Wygraj i odbieraj
600 zł co tydzień
przez cały rok

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:52

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229814

Szybkie 600

Nr losowania:

229814

8
13
15
18
19
22

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:48

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229813

Szybkie 600

Nr losowania:

229813

6
14
17
21
25
26

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:44

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229812

Szybkie 600

Nr losowania:

229812

2
5
18
22
29
30

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:40

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229811

Szybkie 600

Nr losowania:

229811

8
11
15
20
28
31

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:36

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229810

Szybkie 600

Nr losowania:

229810

4
10
12
17
21
32

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:32

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229809

Szybkie 600

Nr losowania:

229809

6
13
18
24
27
28

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:28

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229808

Szybkie 600

Nr losowania:

229808

1
7
10
17
23
25

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:24

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229807

Szybkie 600

Nr losowania:

229807

1
2
5
12
28
30

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:20

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229806

Szybkie 600

Nr losowania:

229806

1
5
9
10
22
24

Sobota, 02.07.2022, godz. 23:16

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

229805

Szybkie 600

Nr losowania:

229805

5
10
15
17
25
26
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu