Kalendarz Świąteczny – 3-4, 10-11 oraz 19 (Strona Gier)
Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 07.11 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147412

Keno

Nr losowania:

1147412

2
5
11
13
17
27
28
32
36
40
44
49
50
53
54
62
65
67
69
70

Mnożnik

x4

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147411

Keno

Nr losowania:

1147411

5
11
13
15
19
20
25
27
28
39
42
43
45
48
49
50
51
57
62
68

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147410

Keno

Nr losowania:

1147410

1
2
4
9
22
27
30
33
34
36
42
47
48
51
54
57
58
60
62
67

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147409

Keno

Nr losowania:

1147409

6
8
13
20
29
31
33
34
40
44
45
48
49
51
54
55
59
60
68
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147408

Keno

Nr losowania:

1147408

3
7
9
21
23
26
30
31
33
34
44
45
46
48
58
62
64
65
66
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147407

Keno

Nr losowania:

1147407

9
11
13
15
16
20
21
23
27
40
43
45
47
49
50
55
56
57
63
66

Mnożnik

x2

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147406

Keno

Nr losowania:

1147406

3
4
5
6
13
16
19
20
23
29
33
35
36
38
39
40
51
57
59
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147405

Keno

Nr losowania:

1147405

4
5
6
9
10
18
32
34
36
41
43
50
54
55
62
64
65
66
67
68

Mnożnik

x2

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:14

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147404

Keno

Nr losowania:

1147404

6
7
8
9
12
14
15
29
30
39
40
45
48
56
58
59
62
64
68
69

Mnożnik

x1

Niedziela, 04.12.2022, godz. 19:10

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1147403

Keno

Nr losowania:

1147403

1
5
7
12
15
36
37
41
42
43
47
51
52
53
54
56
58
66
68
69

Mnożnik

x1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu