Keno (Strona Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Czwartek, 18.08.2022, godz. 23:06

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119274

Keno

Nr losowania:

1119274

4
5
11
15
16
17
18
23
28
29
32
35
37
44
45
51
56
59
60
66

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 23:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119273

Keno

Nr losowania:

1119273

8
9
10
16
17
26
32
34
36
37
40
43
46
50
52
54
58
66
68
70

Mnożnik

x4

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119272

Keno

Nr losowania:

1119272

5
8
9
17
19
22
24
27
31
33
36
38
40
42
44
48
49
58
60
66

Mnożnik

x2

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119271

Keno

Nr losowania:

1119271

1
5
6
8
13
14
18
19
28
33
47
48
49
55
57
59
60
62
66
67

Mnożnik

x3

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119270

Keno

Nr losowania:

1119270

3
4
6
10
16
17
20
23
31
33
34
37
39
41
42
43
46
54
58
66

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119269

Keno

Nr losowania:

1119269

1
4
7
11
14
17
22
23
28
29
34
36
44
46
47
50
54
56
64
69

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119268

Keno

Nr losowania:

1119268

4
5
9
13
15
18
23
27
28
31
32
34
35
51
53
54
62
66
67
70

Mnożnik

x3

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119267

Keno

Nr losowania:

1119267

2
3
4
13
14
23
30
32
36
40
43
45
46
48
50
52
59
62
63
65

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119266

Keno

Nr losowania:

1119266

1
2
5
6
7
8
15
17
25
29
33
34
42
45
47
55
57
66
67
69

Mnożnik

x5

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119265

Keno

Nr losowania:

1119265

2
6
7
13
16
20
22
24
27
30
33
36
42
44
47
49
51
55
65
69

Mnożnik

x3
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu