Kaskada (Strona Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 31.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6888

Kaskada

Nr losowania:

6888

1
2
3
5
7
8
9
11
13
18
22
23

Piątek, 31.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6887

Kaskada

Nr losowania:

6887

1
3
6
9
10
14
15
17
19
20
23
24

Czwartek, 30.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6886

Kaskada

Nr losowania:

6886

1
3
4
8
9
10
11
15
17
20
21
24

Czwartek, 30.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6885

Kaskada

Nr losowania:

6885

1
3
5
7
8
9
10
11
13
19
20
21

Środa, 29.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6884

Kaskada

Nr losowania:

6884

1
3
4
5
6
8
12
15
18
19
21
23

Środa, 29.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6883

Kaskada

Nr losowania:

6883

4
6
9
12
14
16
17
18
19
20
21
24

Wtorek, 28.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6882

Kaskada

Nr losowania:

6882

2
3
5
8
12
16
17
18
19
20
21
24

Wtorek, 28.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6881

Kaskada

Nr losowania:

6881

1
3
6
7
10
13
14
15
16
17
20
21

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6880

Kaskada

Nr losowania:

6880

2
6
7
9
12
13
17
19
20
21
23
24

Poniedziałek, 27.03.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6879

Kaskada

Nr losowania:

6879

1
2
5
6
7
8
9
10
14
20
21
22
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu