Kaskada (Strona Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Wtorek, 27.02.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7553

Kaskada

Nr losowania:

7553

1
2
4
5
6
8
15
16
17
18
20
24

Poniedziałek, 26.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7552

Kaskada

Nr losowania:

7552

2
7
9
10
11
13
14
15
16
20
21
24

Poniedziałek, 26.02.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7551

Kaskada

Nr losowania:

7551

1
2
3
5
7
8
10
13
18
20
21
22

Niedziela, 25.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7550

Kaskada

Nr losowania:

7550

1
2
3
4
7
13
14
18
19
21
23
24

Niedziela, 25.02.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7549

Kaskada

Nr losowania:

7549

2
6
7
9
14
15
16
17
19
20
23
24

Sobota, 24.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7548

Kaskada

Nr losowania:

7548

2
3
4
5
7
9
12
13
16
18
20
23

Sobota, 24.02.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7547

Kaskada

Nr losowania:

7547

1
2
4
5
12
13
15
16
17
18
19
20

Piątek, 23.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7546

Kaskada

Nr losowania:

7546

1
2
6
8
9
11
12
15
16
19
20
24

Piątek, 23.02.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7545

Kaskada

Nr losowania:

7545

2
5
8
10
11
12
13
15
16
19
21
22

Czwartek, 22.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

7544

Kaskada

Nr losowania:

7544

2
4
5
6
7
8
12
14
18
19
21
22
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu