Mini Lotto (Strony Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 02.07.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5907

Mini Lotto

Nr losowania:

5907

8
21
22
27
29

Super Szansa

Nr losowania:

4434

Super Szansa

Nr losowania:

4434

0
4
3
0
3
7
5

Piątek, 01.07.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5906

Mini Lotto

Nr losowania:

5906

7
13
21
23
26

Super Szansa

Nr losowania:

4432

Super Szansa

Nr losowania:

4432

1
5
8
4
2
5
1

Czwartek, 30.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5905

Mini Lotto

Nr losowania:

5905

1
10
17
20
27

Super Szansa

Nr losowania:

4430

Super Szansa

Nr losowania:

4430

9
6
5
7
6
1
1

Środa, 29.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5904

Mini Lotto

Nr losowania:

5904

17
33
36
38
41

Super Szansa

Nr losowania:

4428

Super Szansa

Nr losowania:

4428

4
6
4
9
5
2
3

Wtorek, 28.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5903

Mini Lotto

Nr losowania:

5903

5
6
10
14
35

Super Szansa

Nr losowania:

4426

Super Szansa

Nr losowania:

4426

6
9
9
0
3
4
0

Poniedziałek, 27.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5902

Mini Lotto

Nr losowania:

5902

13
21
29
32
36

Super Szansa

Nr losowania:

4424

Super Szansa

Nr losowania:

4424

3
3
1
8
6
0
4

Niedziela, 26.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5901

Mini Lotto

Nr losowania:

5901

2
20
21
32
39

Super Szansa

Nr losowania:

4422

Super Szansa

Nr losowania:

4422

7
3
0
6
9
1
1

Sobota, 25.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5900

Mini Lotto

Nr losowania:

5900

2
7
13
19
28

Super Szansa

Nr losowania:

4420

Super Szansa

Nr losowania:

4420

3
1
1
9
3
8
6

Piątek, 24.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5899

Mini Lotto

Nr losowania:

5899

12
19
21
32
39

Super Szansa

Nr losowania:

4418

Super Szansa

Nr losowania:

4418

2
0
2
3
4
3
0

Czwartek, 23.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5898

Mini Lotto

Nr losowania:

5898

8
14
33
41
42

Super Szansa

Nr losowania:

4416

Super Szansa

Nr losowania:

4416

9
9
3
3
8
5
9
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu