Statystyki losowań

Typ zestawienia
Częstotliwość losowania danej liczby w wybranym okresie
Data od
Data do

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Liczba
Wystąpień
%
3
7
23%
29
7
23%
24
6
19%
20
6
19%
21
6
19%
34
6
19%
9
5
16%
10
5
16%
33
5
16%
35
5
16%
22
5
16%
36
5
16%
14
5
16%
30
5
16%
1
5
16%
31
5
16%
27
5
16%
39
4
13%
42
4
13%
25
4
13%
19
4
13%
41
4
13%
23
4
13%
26
3
10%
37
3
10%
5
3
10%
11
3
10%
12
3
10%
13
2
6%
4
2
6%
7
2
6%
28
2
6%
32
2
6%
17
2
6%
15
2
6%
2
2
6%
6
2
6%
18
1
3%
8
1
3%
38
1
3%
40
1
3%
16
1
3%
Liczba
Wystąpień
%
3
7
23%
29
7
23%
24
6
19%
20
6
19%
21
6
19%
34
6
19%
9
5
16%
10
5
16%
33
5
16%
35
5
16%
22
5
16%
36
5
16%
14
5
16%
30
5
16%
Liczba
Wystąpień
%
1
5
16%
31
5
16%
27
5
16%
39
4
13%
42
4
13%
25
4
13%
19
4
13%
41
4
13%
23
4
13%
26
3
10%
37
3
10%
5
3
10%
11
3
10%
12
3
10%
Liczba
Wystąpień
%
13
2
6%
4
2
6%
7
2
6%
28
2
6%
32
2
6%
17
2
6%
15
2
6%
2
2
6%
6
2
6%
18
1
3%
8
1
3%
38
1
3%
40
1
3%
16
1
3%