Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 07.11 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Środa, 30.11.2022, godz. 22:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146411

Keno

Nr losowania:

1146411

10
11
12
13
19
23
31
33
36
41
43
49
52
57
59
61
62
64
65
70

Mnożnik

x4

Środa, 30.11.2022, godz. 22:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146410

Keno

Nr losowania:

1146410

2
4
9
10
16
23
24
25
37
41
43
44
46
51
52
58
59
64
66
68

Mnożnik

x2

Środa, 30.11.2022, godz. 22:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146409

Keno

Nr losowania:

1146409

6
7
9
11
17
26
33
35
36
37
38
39
42
44
53
57
58
65
66
68

Mnożnik

x1

Środa, 30.11.2022, godz. 22:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146408

Keno

Nr losowania:

1146408

1
2
5
8
10
17
21
24
26
28
32
35
36
38
41
45
48
58
61
65

Mnożnik

x1

Środa, 30.11.2022, godz. 22:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146407

Keno

Nr losowania:

1146407

1
6
8
10
11
12
28
30
31
36
37
41
42
52
54
61
66
67
68
69

Mnożnik

x2

Środa, 30.11.2022, godz. 22:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146406

Keno

Nr losowania:

1146406

4
7
8
17
23
27
28
29
37
42
43
45
46
51
52
60
63
64
69
70

Mnożnik

x1

Środa, 30.11.2022, godz. 22:14

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146405

Keno

Nr losowania:

1146405

3
4
13
14
15
20
23
28
30
32
33
34
36
41
44
45
48
50
60
61

Mnożnik

x10

Środa, 30.11.2022, godz. 22:10

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146404

Keno

Nr losowania:

1146404

4
5
8
9
10
21
24
33
38
40
50
53
55
57
61
64
67
68
69
70

Mnożnik

x4

Środa, 30.11.2022, godz. 22:06

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146403

Keno

Nr losowania:

1146403

4
7
9
10
13
14
17
26
29
38
39
47
49
51
52
53
57
59
61
62

Mnożnik

x3

Środa, 30.11.2022, godz. 22:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1146402

Keno

Nr losowania:

1146402

1
2
4
5
6
11
12
15
22
26
30
31
40
42
48
55
56
58
59
60

Mnożnik

x3
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu