Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 07.11 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178077

Keno

Nr losowania:

1178077

1
10
13
20
21
27
30
32
35
38
39
43
47
48
50
54
55
63
64
65

Mnożnik

x2

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178076

Keno

Nr losowania:

1178076

2
8
14
16
19
21
23
26
34
36
37
38
39
42
49
54
56
61
63
68

Mnożnik

x5

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178075

Keno

Nr losowania:

1178075

2
3
6
12
18
25
28
32
35
45
50
51
52
53
56
57
61
65
67
70

Mnożnik

x3

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178074

Keno

Nr losowania:

1178074

11
14
23
24
25
29
30
31
33
34
38
41
47
50
52
56
57
61
66
67

Mnożnik

x4

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178073

Keno

Nr losowania:

1178073

3
4
6
15
17
21
27
29
35
37
38
40
42
44
47
53
60
64
67
68

Mnożnik

x3

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178072

Keno

Nr losowania:

1178072

1
6
7
10
12
14
16
20
21
25
28
32
39
45
49
54
58
65
66
68

Mnożnik

x3

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178071

Keno

Nr losowania:

1178071

4
6
8
13
14
15
16
17
24
26
33
35
38
41
44
49
58
62
65
69

Mnożnik

x2

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178070

Keno

Nr losowania:

1178070

5
6
12
13
14
27
29
30
38
40
42
43
45
48
51
57
58
59
60
68

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178069

Keno

Nr losowania:

1178069

2
10
12
14
15
20
24
30
33
35
36
39
41
48
50
56
60
61
64
65

Mnożnik

x4

Sobota, 01.04.2023, godz. 10:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178068

Keno

Nr losowania:

1178068

2
5
6
8
11
13
14
16
17
18
24
25
26
27
28
37
41
52
66
67

Mnożnik

x2
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu