Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 21.06 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277189

Keno

Nr losowania:

1277189

9
20
21
22
23
26
30
31
37
39
40
41
42
44
45
54
57
61
64
69

Mnożnik

x1

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277188

Keno

Nr losowania:

1277188

10
13
15
20
22
25
31
33
35
41
44
45
46
53
57
58
60
64
66
68

Mnożnik

x5

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277187

Keno

Nr losowania:

1277187

2
3
4
9
10
12
19
20
21
23
27
30
33
35
40
51
62
63
64
68

Mnożnik

x1

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277186

Keno

Nr losowania:

1277186

4
6
11
15
16
17
21
22
24
30
39
41
45
48
49
52
62
63
66
69

Mnożnik

x3

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277185

Keno

Nr losowania:

1277185

1
13
14
17
20
22
23
25
35
42
46
50
54
56
58
59
62
63
67
69

Mnożnik

x2

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277184

Keno

Nr losowania:

1277184

1
3
7
13
17
22
23
24
26
29
38
39
42
45
47
51
55
56
65
68

Mnożnik

x2

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277183

Keno

Nr losowania:

1277183

1
7
10
11
12
13
14
16
29
38
39
42
45
46
50
52
64
68
69
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277182

Keno

Nr losowania:

1277182

5
8
9
12
14
18
20
34
35
36
41
43
48
49
52
56
59
63
65
68

Mnożnik

x5

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277181

Keno

Nr losowania:

1277181

4
9
15
16
21
25
27
31
34
42
44
45
46
48
51
54
58
63
67
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 14.04.2024, godz. 23:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1277180

Keno

Nr losowania:

1277180

3
9
17
20
24
26
29
30
34
38
43
45
47
49
52
53
63
65
67
68

Mnożnik

x2
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu