Czas zagrać w Multi Multi

14 grudnia 2022

To ostatnia szansa w tym roku na powiększone wygrane w Multi Muliti i Multi Multi Plus!

Od 14 do 17 grudnia w Multi Multi zwiększamy o 50% wygrane przy typowaniu 7 liczb. Czas zagrać i wygrać w Multi Multi!

Promocja w Multi Multi potrwa od środy do soboty

Kup Multi Multi lub Multi Multi Plus z wytypowanymi 7 liczbami. Lub wytypuj je online. Zawsze gdy trafisz 7 z 7 typowanych liczb, wygrana w Multi Multi wynosi 6 000 zł, jednak w okresie trwania promocji wzrasta do 9 000 zł. Jeśli zagrasz z Plusem, wygrana 7 z 7 liczb wyniesie również o 50% więcej niż zwykle, czyli aż 33 000 zł zamiast 22 000 zł. Podobnie w przypadku niższych trafień przy typowaniu 7 liczb. Wybierz, ile liczb typujesz w zakładzie - od 1 do 10. W grze losowanych jest 20 liczb z 80. Im więcej liczb typujesz, tym o więcej grasz - ale cena zakładu nie zmienia się wraz z ilością typowanych liczb. Liczby możesz zaznaczyć samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił - zarówno w punkcie LOTTO, jak i  online.

Szczęście uśmiecha się cały rok

Graczom Multi Multi sprzyja szczęście. Trafiło do nich już 1169 wygranych od 100 000 zł – zobacz tutaj.

W tym roku okrągłe wygrane trafiły m.in. do Poznania, Siewierza i Biłgoraju.

wygrana

data

miejscowość

2 500 000 zł

8 września 2022

Poznań

500 000 zł

11 stycznia 2022

Siewierz

500 000 zł

6 stycznia 2022

Biłgoraj

450 000 zł

2 listopada 2022

Lubin

450 000 zł

24 września 2022

Łask

450 000 zł

22 kwietnia 2022

Lotto.pl

450 000 zł

14 stycznia 2022

Katowice

Wszystkim graczom Multi Multi życzymy szczęścia. Ostatnie promocyjne losowania na 7 liczb w okresie 23-26.11 2022 r. sprawiły, że 49 osób cieszy się teraz powiększonymi głównymi wygranymi, w tym 17 z Plusem.

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi obowiązująca w dniach 14-17.12.2022 r.

mmpromo_14122022.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi Plus obowiązująca w dniach 14-17.12.2022 r.

mmpromo_14122022-2.png

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu