Strona główna

Dla Babci i Dziadka w Multi Multi gratka

20 stycznia 2022

Szczęścia, zdrowia, miłości i wielu, wielu wygranych w Multi Multi! Tego życzymy kochanym Babciom i Dziadkom, którym dedykujemy naszą trzydniową promocję.

Dziś wszyscy szczególnie pamiętajmy o Babciach i Dziadkach. Specjalnie dla Was od 20 do 22 stycznia Multi Multi zwiększa o 50% wygrane przy typowaniu 8 liczb.

Zawsze gdy trafimy 8 z 8 typowanych liczb, wygrana w Multi Multi wynosi 22 000 zł, jednak w okresie trwania promocji wzrasta do 33 000 zł. Jeśli zagramy z Plusem, wygrana za 8 z 8 wyniesie również o 50% więcej niż zwykle, czyli aż 195 000 zł (zwykle 130 000 zł). Podobnie w przypadku niższych trafień przy typowaniu 8 liczb.

Mamy gotowy pomysł na wyjątkowy prezent dla naszych drogich Seniorów – kupon na promocyjne losowanie Multi Multi. Łatwo zmieścić go w kopercie z życzeniami. Dołączmy czekoladki i kwiaty. Świętujmy ten dzień na wiele sposobów!

Dziadku i Babciu, dziękujemy za to, jacy wspaniali jesteście!

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi obowiązująca w okresie 20-22.01.2022 r.

mm20220120.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi Plus obowiązująca w okresie 20-22.01.2022 r.

mm20220120-2.png

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu