Dwie „szóstki” w Lotto Plus i główna wygrana w Ekstra Pensji!

8 czerwca 2022

We wtorek miała miejsce kumulacja wygranych w LOTTO. W losowaniu Lotto Plus odnotowaliśmy dwie główne wygrane o wartości 1 000 000 każda – jedna padła w Osolinie (woj. dolnośląskie), a druga w Człuchowie (woj. pomorskie). Ponadto osoba, która zagrała w kolekturze w Łęczycy (woj. łódzkie) trafiła Ekstra Pensję – to znaczy, że będzie otrzymywała 5 000 zł każdego miesiąca przez kolejne 20 lat.

7 czerwca w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 2,4, 5, 10, 12, 16. Przyniosły one dwie główne wygrane w wysokości 1 000 000 zł każda, z których jedna padła po raz pierwszy w punkcie LOTTO przy ul. Sikorskiego 1 w Osolinie. „Szóstka” odnotowana w kolekturze LOTTO w Człuchowie przy ul. Romualda Traugutta 11b, jest drugą „szóstką” w tym mieście – pierwsza w Lotto, warta 2 199 863,70 zł, padła 12 marca 2003 roku.

Obok dwóch „szóstek” w Lotto Plus, wtorkowe losowanie przyniosło także główną wygraną w Ekstra Pensji. Wylosowane 7 czerwca liczby 8, 18, 29, 30, 35 i 3 znalazły się na zakładzie zawartym w punkcie LOTTO przy ul. Zachodniej 19 w Łęczycy. Kupon ten wart jest 5 000 zł wypłacanych miesięcznie przez następne 20 lat.

Już jutro do wygrania 8 000 000 zł Lotto1 000 000 Lotto Plus. Fani Ekstra Pensji codziennie mogą zagrać o dodatkową wypłatę, a transmisja z losowania tej oraz pozostałych gier LOTTO odbywa się o godz. 21:50 w TVP3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube.

Zapraszamy do punktów LOTTO, na www.lotto.pl lub do gry w aplikacji mobilnej.

Już
5000 zł miesięcznie przez 20 lat
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu