Eurojackpot: 1 155 846,30 zł w Skarżysku-Kamiennej

30 maja 2022

Punkt LOTTO przy ul. Norwida 9 w Skarżysku-Kamiennej – tu właśnie zagrała osoba, która wygrała 1 155 846,30 zł w ostatnim losowaniu Eurojackpot. Kupiła tu jeden zakład na chybił trafił. Jest to pierwsza tak wysoka wygrana w Eurojackpot odnotowana w tym mieście. Wylosowanie w piątek liczby to: 8, 26, 29, 41, 48 oraz 3 i 5. Jutro do wygrania w Eurojackpot będzie nawet 45 000 000 złotych.

Przypomnijmy, że najwyższa polska wygrana w Eurojackpot padła 13 sierpnia 2021 roku. W naszym kraju odnotowano do tej pory cztery wygrane I stopnia w tej grze:

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński;

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019, pow. piotrkowski;

96 805 666,90 zł, 11 września 2020, pow. pruszkowski;

47 222 789,10 zł, 29 października 2021, Siemianowice Śląskie.

Przy tej okazji warto skorzystać z nowej opcji w punktach LOTTO – w miejsce jednego kuponu gry Eurojackpot na życzenie gracza możemy wydrukować kilka kuponów cząstkowych, potwierdzających zawarty zakład lub zakłady. Wspólnie z grupą znajomych opłacamy zakład, otrzymujemy kupony cząstkowe, a po losowaniu każdy z własnym kuponem odbiera swoją część wygranej. Więcej informacji pod adresem www.lotto.pl/eurojackpot/jak-grac#jak-korzystac-z-opcji-kuponow-czastkowych-w-eurojackpot.

Zapraszamy do punktów LOTTO i na www.lotto.pl, a także do gry przez aplikację!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu