Na wygrane w Zdrapkach wypłaciliśmy Państwu ponad miliard złotych!

3 stycznia 2022

NA WYGRANE W ZDRAPKACH WYPŁACILIŚMY PAŃSTWU PONAD MILIARD ZŁOTYCH!

31 grudnia 2021 roku padł rekord rekordów jeżeli chodzi o wypłaty wygranych w zdrapkach. Ostatniego dnia roku został przekroczony 1 MILIARD złotych! To są Państwa spełnione marzenia, zrealizowane plany, przyjemności duże i małe. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy uczestniczyć w ich realizacji. 

2021_1.JPG

Wśród 1 MILIARDA złotych wypłaconych na wygrane w zdrapkach padło aż 151 wygranych w wysokości 50 000 zł i więcej w tym aż 5 wygranych powyżej  1 000 000 złotych i ta 2 000 000 w zdrapce PEŁNY PORTFEL

Rekordowo zdrapkowo niesamowite informacje! To wszystko dzieje się TU i TERAZ - jak z wynikami wygranych w zdrapkach! Drapiesz i nie musisz czekać, wszystko wiesz. 

Życzymy wszystkim nieustannie radości wygrywania, szczęścia i spełnienia marzeń. Pamiętajcie, że każda zdrapka, którą Wam przedstawiamy jest jednocześnie podziękowaniem dla każdego z Was – od blisko 23 lat wiernych sympatyków tego produktu. 

logo zdrapki.png

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu