Strona główna

Nowa aplikacja LOTTO już jest!

18 stycznia 2022

Cały czas staramy się pracować nad polepszeniem jakości oferowanych usług, dzięki czemu nasi klienci mają jeszcze łatwiejszy dostęp do oferowanej przez nas rozrywki. Dlatego też chcielibyśmy zaprezentować nową aplikację LOTTO. Dzięki niej świat gier i Gierek od LOTTO jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki! Główne funkcje aplikacji to:

🆕 intuicyjny interfejs, dzięki któremu aplikacja jest łatwa w obsłudze;

🆕 dostęp do informacji o promocjach, gdzie łatwo można sprawdzić aktualne akcje promocyjne na gry i Gierki;

🆕 łatwy dostęp do historii gry, dzięki któremu można sprawdzić ostatnio zawierane zakłady oraz swoje wygrane;

🆕 dostęp do wyników, czyli liczb wylosowanych w grach losowych;

🆕 przejrzysta nawigacja, dzięki której poruszanie się po aplikacji jest jeszcze prostsze!

🆕 ... i wiele, wiele więcej!

Aplikację pobierz tutaj:

Dla sytemu Android: https://www.lotto.pl/aplikacja-lotto-android

Dla systemu iOS: https://apps.apple.com/pl/app/lotto-graj-online/id1443567888?l=pl

Dla telefonów Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C101781563

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu