Od 1 sierpnia nowe godziny losowań gier LOTTO!

8 lipca 2022

Od poniedziałku 1 sierpnia 2022 roku wieczorne losowania gier liczbowych oraz loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator Sportowy będą się rozpoczynały o godzinie 22:00, a nie jak wcześniej o 21:50, oczywiście na antenie TVP3. Losowania na żywo nadal będzie można oglądać na lotto.pl, Facebooku oraz kanale YouTube.

Zmiana godziny dotyczy wieczornych losowań Lotto i Lotto Plus, Ekstra Pensji i Ekstra Premii, Mini Lotto, Multi Multi, Kaskady i Super Szansy. Wprowadzenie nowych godzin oznacza również, że zakup tych produktów na wieczorne losowanie potrwa o 10 minut dłużej – czyli do godziny 21:50.

Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji o tym, jak będą wyglądały losowania gier LOTTO od 1 sierpnia 2022 roku:

 • Losowania gier LOTTO będą się odbywać codziennie o godz. 14:00 i 22:00.
 • Emisje losowań Studia LOTTO dostępne będą na:
 • Sprzedaż zakładów i losów na wieczorne losowania będzie prowadzona do godz. 21:50.
 • Losowania Eurojackpot będą odbywać się bez zmian, czyli w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 oraz piątek między godziną 20:00 a 21:00 i nadal będą retransmitowane na stronie lotto.pl. Sprzedaż gry w dniu losowania odbywać się będzie również bez zmian, to znaczy do godz. 19:00.

Informujemy, że w okresie przejściowym na kuponach ważnych na więcej niż jedno losowanie, które obejmą losowania prowadzone od 1 sierpnia 2022 r. może drukować się obecna godzina rozpoczęcia losowań, czyli 21:50. Dotyczy to również zakładów zawartych na lotto.pl.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected]izator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu