odLottowy Voucher

22 stycznia 2024

Ta promocja to… kosmos! Rozdajemy aż 2 miliony voucherów!

Kosmiczne marzenia i odlotowe plany w nowym roku? To może Ci się wkrótce udać! Już od dziś w punktach LOTTO mamy dla Ciebie promocję, w której do odbioru są aż 2 miliony dodatkowych zakładów Lotto! No po prostu… kosmos! To przecież aż 2 miliony szans na: wygrane, wysokie wygrane, bardzo wysokie wygrane i… milionowe wygrane! Masz już pomysł, na co wydać wygraną w Lotto? Zatem leć prosto do punktu LOTTO i weź udział w promocji!

Jak odebrać dodatkowy zakład? Kilka zasad promocji:

 • Od 22 stycznia do 29 lutego 2024 (lub do wyczerpania puli voucherów) odbierz voucher na zakład Lotto o wartości 3 zł zawarty metodą chybił trafił, na jedno, najbliższe losowanie.
 • Warunkiem jest zakup gry Lotto lub Lotto z Plusem za min. 21 zł na jednym kuponiepunkcie LOTTO.
 • Okres realizacji voucherów upływa 9 marca 2024 r.
 • Regulamin promocji Od-Lottowy Voucher dostępny na stronie lotto.pl.

Graj w punktach LOTTO!

voucher_news.png

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu