Pierwsza główna wygrana w Ekstra Pensji w Tczewie

20 lutego 2024

Tczew znalazł się wczoraj na liście miejscowości, w których padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Chodzi o 5 000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Wygrana trafi do osoby, która zagrała na własne liczby w lokalnym punkcie LOTTO przy ul. Dąbrowskiego 13. Przypomnijmy, że tczewski rekord wysokości wygranej (Lotto) to dokładnie 4 989 307,30 zł.

Oto liczby wylosowanie 19 lutego w Ekstra Pensji: 1, 6, 21, 24, 29 oraz 1.

Ekstra Pensja to regularna wypłata na lata. Gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Pamiętajmy, że stawkę można zwiększać. Dzięki temu główna wygrana może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 000 zł wypłacane od razu.

Gra o miliony toczy się każdego dnia. Dziś do wygrania w Lotto jest nawet 5 000 000 zł i 1 000 000 zł w Lotto Plus. Z kolei w puli na najwyższe wygrane w Eurojackpot może się zebrać nawet 90 000 000 zł.

Zapraszamy do punktów LOTTO, na www.lotto.pl lub do gry w aplikacji mobilnej!

Już
5000 zł miesięcznie przez 20 lat
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu