Po Multi Multi do LOTTO!

21 września 2022

O sukces finansowy warto dbać na wiele sposobów. Pozytywne myślenie i wielokanałowość są tu kluczem do szczęścia. Liczy się pracowitość, mądre gospodarowanie pieniędzmi, ale i otwartość na nowe szanse, które niesie los. Od środy do soboty czeka na Was szansa na powiększone wygrane w Multi Multi! W tym tygodniu grajcie na 8 promocyjnych losowań. Gdy szczęście się uśmiecha, odwzajemnij ten uśmiech. Powodzenia!

W Multi Multi od 21 do 24 września zwiększamy o 50% wygrane przy typowaniu 9 liczb. W Multi Multi Plus również! To dopiero będzie zastrzyk finansowy, jeśli to właśnie Ty, typując trafnie 9 z 9 liczb w Multi Multi Plus, wygrasz 450 000 zł zamiast 300 000 zł! Albo 105 000 zł zamiast 70 000 zł w Multi Multi. Lub inną powiększoną o 50% wygraną. Typujesz własne liczby lub grasz na chybił trafił. Dzielisz się z bliskimi wiadomością o promocji.

Grasz w punkcie LOTTO i na lotto.pl. Taka okazja na duże pieniądze nie zdarza się co dzień!

Tabela_MM_1_promo_21.09.2022.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi obowiązująca w okresie 21-24.09.2022 r.

Tabela_MM_2_promo_21.09.2022.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi Plus obowiązująca w okresie 21-24.09.2022 r.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu