Prognoza na kwiecień: deszcz wygranych z Mini Lotto!

2 kwietnia 2024

Według prognoz w kwietniu czeka nas pogoda dla bogaczy! Stare przysłowie mówi - kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. W związku z tym, w najbliższym czasie możemy spodziewać się deszczu… wygranych!

Mini Lotto daje najwyższą szansę na główną wygraną spośród wszystkich gier LOTTO. Do grających w Mini Lotto codziennie trafiają setki tysięcy złotych. Można by rzec, że ciągle pada! Bo główne wygrane w tej grze padają niemal w każdym losowaniu.

Wysokość wygranych w Mini Lotto zależy od wpłaconych przez graczy stawek. Cała pula na wygrane trafia do nich codziennie. Jeśli w danym losowaniu nikt nie trafi „piątki” zebrana na te wygrane pula dzielona jest między tych, którzy trafili „czwórki” i „trójki”.

Pojedynczy zakład w Mini Lotto kosztuje jedynie 1,50 zł. Za niewielkie pieniądze można wziąć udział w grze o wygrane rzędu nawet 400 000 zł. W Mini Lotto typuje się 5 z 42 liczb. Można zagrać na własne liczby, na chybił trafił lub w sposób mieszany. Grać można online na lotto.pl lub w aplikacji, a także w ponad 27 tysiącach punktów LOTTO. Losowania w tej grze odbywają się codziennie! W grze można zawierać zakłady systemowe, typując więcej niż 5 liczb w  zakładzie - od 6 do 12, co zwiększa szansę na wygraną oraz jej wartość.

W pierwszym kwartale 2024 roku padło 128 “piątek”, a najwyższa z nich padła 9.03.2024 r. na lotto.pl i wyniosła 454 202,10 zł (system 11 z 42 liczb).

Najwyższa wygrana ubiegłego roku padła w Żywcu i wyniosła 447 971,40 zł (15.04.2023 r.). Na lotto.pl najwyższą wygraną było 407 623,50 zł (11.02.2023 r.). W 2023 r. padły aż 463 główne wygrane w Mini Lotto, to więcej niż dni w roku! A wartość wszystkich wygranych wyniosła 247 085 918,90 zł.

W Mini Lotto główne wygrane padają dzień po dniu! Na taki deszcz nie warto narzekać!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu