Promocja na dodatkowy zakład Szybkie 600 zakończona

29 czerwca 2022

Wszystkie talony rozdane! Zakończyliśmy trwającą od 1 czerwca 2022 r. promocję na dodatkowy zakład gry Szybkie 600.

Osoby, które od 1 czerwca kupiły zakłady Szybkie 600 o wartości co najmniej 10 zł na jednym kuponie w punkcie LOTTO, mogły odebrać talon o wartości 2 zł na dodatkowy zakład tej gry i dostawały kolejną szansę na wygraną. Pula talonów została wykorzystana w całości dziś - 29 czerwca. Talony rozeszły się jak ciepłe bułeczki i przyniosły wiele szczęścia graczom! Na zakłady odebrane za talon w promocji (na dzień 28 czerwca) padły trzy główne wygrane – 600 zł co tydzień przez rok – w Andrychowie (1 czerwca 2022 roku), Jaworznie (20 czerwca 2022 roku) i w Łańcucie (28 czerwca 2022 roku).

Jeśli jesteś posiadaczem dodatkowego talonu i dotychczas go nie zrealizowałeś, masz na to czas do niedzieli 3 lipca 2022 r. Po tym terminie talony utracą ważność. Trzymamy kciuki i zapraszamy do dowolnego punktu LOTTO!

Pełen regulamin promocji znajdziesz tu.

600 zł co tydzień przez rok
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu