Świętuj pierwszy dzień wiosny z powiększoną wygraną w Multi Multi!

19 marca 2024

Przywołajmy razem wiosnę! To idealny czas na ogrodowe porządki i powiększenie wygranej w Multi Multi o 50%. Od dziś (20 marca) do soboty (23 marca) skreślając trafnie 9 liczb możecie zgarnąć o połowę większą wygraną!

Teraz wygrać można nawet 450 000 zł – szczegóły w tabelach niżej. A nawet więcej - jeśli grasz z wyższą stawką, wygraną odczytaną z tabeli mnożysz przez wysokość stawki (od x2 do nawet x10). Warto wybrać też opcję z Plusem!

Cena zakładu jest niezmienna, za to wielkość wygranej tak! Teraz 105 000 zł w Multi Multi (zamiast 70 000 zł) i nawet 450 000 zł w Multi Multi Plus (zamiast 300 000 zł) za 9 z 9 liczb. Jedyne co musisz zrobić, to zawrzeć zakład na 9 liczb. Zdecyduj - w kolekturze, online czy w aplikacji mobilnej.

Multi Multi życzy szczęścia w grze i dużo wiosennego słońca!

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi obowiązująca w okresie 20-23 marca 2024 r.

mmpromo_20032024.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi Plus obowiązująca w okresie 20-23 marca 2024 r.

mmpromo_14032023_2.png

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu