„Szóstki” w Lotto Plus w Wałbrzychu i Gliwicach

14 listopada 2022

W listopadzie padły już łącznie cztery główne wygrane w Lotto Plus o wartości 1 000 000 zł każda. Ostatnie wygrane odnotowano w Wałbrzychu (10 listopada) i Gliwicach (12 listopada). Jak widać, warto dołożyć złotówkę do zakładu Lotto, żeby wziąć udział w losowaniu Lotto Plus i zagrać o dodatkowy milion zł.

Zakład pierwszej wspomnianej wyżej wygranej kupiono w wałbrzyskim punkcie LOTTO przy ul. Wieniawskiego 70. Nowy Lottomilioner zaufał swojemu szczęściu i zagrał na chybił trafił. Oto sześć liczb, które wylosowano 10 listopada: 3, 6, 26, 33, 42, 43.

Druga „szóstka” w Lotto Plus została odnotowana 12 listopada w Gliwicach. Posiadacz kuponu wartego milion złotych zagrał na chybił trafił w kolekturze przy ul. Czwartaków 16. Liczby, które zostały wylosowane w minioną sobotę i przyniosły wielką wygraną jednemu z graczy to: 2, 10, 30, 34, 37, 44.

Na zakończenie przypominamy, że już jutro do wygrania w Lotto będzie nawet 15 000 000 zł, w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł, a w Eurojackpot 80 000 000 zł.

Zapraszamy do gry w punktach LOTTO, na www.lotto.pl lub poprzez aplikację mobilną.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu