Strona główna

W 2022 wypłaciliśmy już ponad 50 mln złotych na wygrane w zdrapkach!

19 stycznia 2022

Wiadomym jest, że na szczęście i na marzenia są wygrane w zdrapkach. A wasze szczęścia i marzenia są teraz warte łącznie ponad 50 000 000 złotych!

Na szczęście i na marzenia są wygrane w zdrapkach – wypłaciliśmy Wam już ponad 50 000 000 zł!

logo zdrapki.png

2022 rok zapowiada się wyśmienicie. Czekają Was tu i teraz niezapomniane emocje, super wygrane i spontaniczna radość z wygrywania. Przecież od 23 lat wszyscy nadajemy na bardzo pozytywnych zdrapkowych falach!

Każda zdrapka, którą Wam przedstawiamy z największą przyjemnością jest jednocześnie podziękowaniem dla Was, sympatyków tego wyjątkowego produktu. Bądźcie ze zdrapkami również w 2022 roku a one odwdzięczą się wygranymi!

Życzymy Wam radości wygrywania, szczęścia, spełnienia marzeń i zawsze pozytywnych zmian w życiu. Niech każda zdrapka będzie wspaniałą okazją na wysokie wygrane.

miliony 17112021.png

Pozytywne zdrapkowe emocje włączone? To najważniejsze! Zapraszamy do punktów LOTTO!

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu