W Zdrapkach na bogato! Zobacz co padło!

8 grudnia 2023

Wyjątkowo magnetycznie i świątecznie się dzisiaj zrobiło w Polsce dzięki wygranym w Zdrapkach!

Padły aż 4 główne wygrane, a ich łączna wartość to 800 000 złotych! Piątek, piąteczek, piątunio …

Cudnie, popatrzcie.

MAGNETYCZNE 5 i główna wygrana w wysokości 500 000 zł dla grającego w Oławie przy Chopina 17a.

Komu 200 000 złotych na Święta od ŚWIĄTECZNEGO KALENDARZA? Główna wygrana w tej Zdrapce dla grającego w Warszawie przy Ludnej 10.

75 000 zł dla super grającego w SUPER LINIE w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 12.

MONEY – 25 000 złotych dla szczęściarza grającego w Puławach przy ul. Gościńczyk 2.

Obraz1.jpg

Zapraszamy do punktów LOTTO po Zdrapki. Kto wie jak skończy się ten dzień dla Was? Może właśnie tak samo szczęśliwie, jak dla grających, którzy już mają swoje główne wygrane? Portfolio zdrapek jest bardzo bogate i pełne fantastycznych, wymarzonych wygranych.

Tylko od początku 2023 roku na wygrane w zdrapkach wypłaciliśmy ponad 1,1 miliarda złotych. Miłego dnia! Aktualne informacje o wszystkich zdrapkach znajdziecie jak zawsze na lotto.pl/zdrapki

Mówi się, że jaki początek tygodnia taki cały tydzień, miesiąc, rok i lepiej … Wystarczy kupić zdrapki! Taki waśnie był ten wczorajszy dzień, pełen zaskakujących, szczęśliwych głównych wygranych w zdrapkach. Proszę spojrzeć. Wyjątkowo magnetycznie i świątecznie się dzisiaj zrobiło w Polsce dzięki wygranym w Zdrapkach!

Zapraszamy do punktów LOTTO po zdrapki. Kto wie jak skończy się ten dzień, tydzień, miesiąc, rok właśnie dla Was? Może właśnie tak samo szczęśliwie, jak dla grających, którzy już mają swoje główne wygrane? Portfolio zdrapek jest bardzo atrakcyjne.

Tylko od początku 2023 roku na wygranew zdrapkach wypłaciliśmy ponad 1,1 miliarda złotych. Miłego dnia! Aktualne informacje o wszystkich zdrapkach znajdziecie jak zawsze na lotto.pl/zdrapki

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu