Wielkanocne bonusy na lotto.pl! Sprawdź, co przyniesie Ci wielkanocny króliczek!

28 marca 2024

Zapraszamy do udziału nie w jednej, nie w dwóch, ale aż w trzech promocjach, w których nasz wielkanocny króliczek przyniesie Wam bonusy o łącznej wartości 27 zł!

Zapiszcie się do promocji danego dnia na tej stronie: https://oferta.lotto.pl/wielkanoc-na-lotto-pl i wybranego dnia:

🐰 W piątek, 29.03, zagrajcie łącznie za min. 75 zł w Eurojackpot, a otrzymacie jednorazowo 15 zł bonusu. Uwaga! Promocja dostępna będzie wyłącznie w godz. 00:00 – 19:00!

🐰 W sobotę, 30.03, zagrajcie w Lotto za łączną kwotę min. 40 zł, a dostaniecie 7 zł bonusu.

🐰 W poniedziałek oraz wtorek, 31.03-1.04, zagrajcie trzy razy za 10 zł w dowolne Gierki, a otrzymacie 5 zł bonusu.

Każdy z bonusów możecie otrzymać tylko jeden raz.

Uwaga!

Zapiszcie się do promocji w dniu jej obowiązywania, wpisując swój adres email. Jeśli chcecie odebrać wszystkie bonusy, zarejestrujcie się trzy razy, w terminach podanych wyżej.

Przykład:

 • Jeśli chcecie odebrać wyłącznie jeden bonus, np. grając w Eurojackpot, zapiszcie się do promocji tylko raz, w dniu 29 marca.

 • Jeśli chcecie odebrać bonusy grając np. w Eurojackpot i Lotto, zapiszcie się do promocji dwa razy, każdorazowo w dniach obowiązywania tych promocji, czyli 29 marca oraz 30 marca.

 • Jeśli chcecie odebrać wszystkie bonusy, zapiszcie się do promocji trzy razy, każdorazowo w dniach trwania poszczególnych promocji.

Więcej informacji oraz możliwość zapisu do promocji znajdziecie na tej stronie: https://oferta.lotto.pl/wielkanoc-na-lotto-pl.

Z okazji Wielkanocy życzymy Wam okrągłych wygranych, odpoczynku od codzienności, a także duuuużo szczęścia i radości!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu