Wszystkiego wygranego w promocji Multi Multi!

7 grudnia 2022

Kochani Gracze! W mikołajkowym, świątecznym tygodniu życzymy Wam wielkich wygranych w Multi Multi. Dajemy Wam w prezencie o 50% większe wygrane przy prawidłowym typowaniu 6 liczb. Promocja trwa od 7 do 10 grudnia. Niech Mikołaj będzie dla Was Multi-Multi-Plus-Szczodry!

Przez cztery dni macie szanse na powiększone wygrane w grze na 6 liczb. Gracze, dla których ta kombinacja okaże się szczęśliwa, zyskają o 50% więcej. Przy udanym typowaniu 6 z 6 liczb wygrają teraz 1950 zł (zamiast 1300 zł). Podobnie w Multi Multi Plus, gdzie za 6 z 6 liczb otrzymają teraz 6450 zł (zamiast 4300 zł). Premiowane będą również celne typowania niższych stopni. Cena zakładu nie zmienia się.

W poprzedniej promocji na 6 liczb w dniach 12-15.10.2022 szczęście uśmiechnęło się do 201 graczy (w tym 16 z Plusem).

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi obowiązująca w okresie 7-10.12.2022 r.

mmpromo_07122022.png

Promocyjna tabela wygranych w Multi Multi Plus obowiązująca w okresie 7-10.12.2022 r.

mmpromo_07122022-2.png

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu