Wygaszamy Konta Tymczasowe

22 czerwca 2022

Od czwartku 23 czerwca 2022 roku nie będzie możliwości złożenia Konta Tymczasowego na lotto.pl i w aplikacji mobilnej LOTTO. Konta Tymczasowe założone do tej daty będą dostępne na dotychczasowych warunkach.

Od czwartku 23 czerwca każdy gracz, który zarejestruje konto i potwierdzi adres email, ale nie dokona weryfikacji danych osobowych będzie miał dostęp do konta niezweryfikowanego przez 30 dni, po tym okresie konto zostanie zamknięte.

Co oznacza niezweryfikowane Konto Gracza?

Niezweryfikowane konto gracza to status Konta Gracza, w którym Gracz dokonał rejestracji oraz przeszedł pozytywnie proces weryfikacji adresu e-mail, ale nie zweryfikował swoich danych osobowych. Konto niezweryfikowane wygasa po upływie 30 dni, jeżeli nie zostanie zweryfikowana tożsamość (nie zostanie uzyskany status gracza Konto Aktywne). Konto niezweryfikowane uniemożliwia dokonywanie wpłat i grę za realne środki.

Jak zmienić konto niezweryfikowane na konto Aktywne?

Po zalogowaniu na konto niezweryfikowane z pozycji “Moje konto” lub „Moje dane” Gracz może dokończyć aktywację konta klikając „Zweryfikuj konto” (zarówno wgrywając obraz dowodu osobistego, jak i przez bank). Po poprawnej weryfikacji automatycznie nastąpi pełna aktywacja konta gracza. Gracz może dokonać weryfikacji konta także w dowolnym Oddziale TS bądź wybranych kolekturach (mapa kolektur dostępna na stronie: https://www.lotto.pl/kontakt/mapa-punktow-lotto).

Założyłem Konto Tymczasowe przez 23 czerwca 2022 roku. Co się z nim stanie?

Konto Tymczasowe założone przed 23 czerwca 2022 roku to status Konta Gracza, w którym Gracz dokonał rejestracji oraz przeszedł pozytywnie proces weryfikacji adresu e-mail, ale nie zweryfikował swoich danych osobowych. W tym statusie Gracz może zalogować się do Konta Gracza i w ograniczonym stopniu korzystać z Systemu. Konta Tymczasowe będą wygaszane w następujący sposób, w zależności od salda dostępnego na koncie:

 1. Konto Tymczasowe posiada zerowe saldo w momencie, gdy upływa 90 dni. Konto przechodzi w status Nieaktywne. W tym statusie funkcjonuje przez 30 dni. W tym okresie Gracz ma możliwość, aby zweryfikować dane i aktywować konto. Jeżeli tego nie zrobi konto przechodzi w status Zamknięte.
 2. Konto Tymczasowe posiada niezerowe saldo w momencie, gdy upływa 90 dni. Konto przechodzi w status Nieaktywne. Co miesiąc z konta pobierana jest opłata za prowadzenie konta w kwocie 3 zł. Gdy saldo konta osiągnie 0 zł, konto przechodzi w status Zamknięte. Gdy konto jest w statusie Nieaktywne, Gracz ma możliwość, aby zweryfikować dane i aktywować konto.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu